Z danych GUS na temat finalnego zużycia energii według sektorów wynika, że w latach 2006-2016 wzrósł udział sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa.

Udział transportu wzrósł z 23 do 29 proc., co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych samochodami prywatnymi. Gospodarstwa domowe pozostały największym konsumentem, pomimo spadku udziału z 35 do 30 proc.

W 2016 r. udział zużycia energii w gospodarstwach domowych w finalnym zużyciu energii wyniósł 30 proc. Najczęściej zużywanym nośnikiem były paliwa węglowe, ale ich udział spadł z 35 proc. w 2006 r. do 33 proc. w 2016 r. Kolejnymi nośnikami były: ciepło (jego udział wyniósł w 2016 roku 20 proc.), gaz ziemny (18 proc.), energia elektryczna (13 proc.), pozostałe nośniki (14 proc.) i paliwa ciekłe (3 proc.).

Najważniejszym kierunkiem użytkowania energii było ogrzewanie pomieszczeń, których udział wyniósł 66,4 proc. w 2016 r. Ogrzewanie wody pochłonęło 15,8 proc. energii, oświetlenie i urządzenia elektryczne – 9,7 proc., a gotowanie posiłków – 8,0 proc..

W transporcie w 2016 r. ponad 94 proc. energii zostało zużyte w transporcie drogowym, poniżej 4 proc. energii zostało zużyte w transporcie lotniczym, poniżej 2 proc. – w transporcie kolejowym, a minimalne ilości przez żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Zużycie paliw w transporcie drogowym w latach 2006 – 2016 zwiększyło się o 42 proc. (roczne tempo wzrostu 3,5 proc.), przy jednoczesnym wyraźnym spadku zużycia energii w transporcie kolejowym.

Ogółem średnie roczne tempo wzrostu zużycia paliw w transporcie (bez transportu lotniczego) wyniosło 3,1 proc. w latach 2007-2016. Finalne zużycie energii w przemyśle osiągnęło największą wartość w roku 2007, kiedy wyniosło 15 Mtoe, a najniższą (13 Mtoe) dwa lata później. W 2016 r. zużycie wyniosło 14,8 Mtoe.

Największy spadek zużycia nastąpił w przypadku paliw ciekłych (spadek o 53 proc.). Zmniejszeniu uległo także zużycie ciepła (o 38 proc.) oraz węgla (o 21 proc.). Wzrosło natomiast zużycie gazu (o 2 proc.), energii elektrycznej (o 21 proc.) oraz pozostałych nośników (o 115 proc.).

Źródło: Kurier PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Mniej zużywają a rachunki coraz wyższe, opłacało się oszczędzać? Wiadomo że w jakiś sposób cenę trzeba wyrównać żeby zachować przychód na tym samym poziomie. Lodówka, pralka, kuchenka klasa AAA+++*, w domu same ledy a rachunek jak 15 lat temu.

Skomentuj