Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamawia w grupie zakupowej samochody elektryczne m.in. dla swoich gmin członkowskich, by mogły one zrealizować wymogi ustawy o elektromobilności. Przetarg obejmuje zakup, najem oraz leasing do 71 pojazdów elektrycznych oraz zakup 59 ładowarek.

O ogłoszeniu przetargu informował podczas sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak. Wówczas sprawa była na etapie wysłania informacji o przetargu do dziennika urzędowego UE. Jak wynika z opublikowanego ogłoszenia przetargowego, grupa zakupowa obejmuje gminy z woj. śląskiego oraz pomorskiego.

Samochody elektryczne i punkty ładowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 2 pojazdów klasy C (kompakt) dla Katowic, 3 pojazdów kombivan osobowych dla Katowic, 9 pojazdów kombivan dostawczych dla Katowic i Zabrza, 2 pojazdów średnich dostawczych dla Katowic i 1 pojazdu ciężkiego dostawczego dla Katowic

Ponadto zamawiany jest najem na 36 miesięcy: 10 pojazdów klasy A (miejskich) dla Bytomia, Siemianowic Śląskich, Sosnowca oraz Pszczółek (Pomorskie), 6 pojazdów klasy B dla Dąbrowy Górniczej, Katowic, Piekar Śląskich, Pilchowic i Tychów, 8 pojazdów klasy C dla Będzina, Katowic, Zabrza i Pszczółek oraz 2 pojazdów klasy D (średniej) dla Piekar Śląskich oraz Zabrza.

Największą częścią zamówienia jest najem na okres 36 miesięcy 19 pojazdów kombivan osobowych dla Będzina, Katowic, Pilchowic, Sosnowca, Tychów i Kobióra. Zamawiany jest także najem 3 pojazdów kombivan dostawczych dla Będzina, Pilchowic i Zabrza.

Kolejne części zamówienia obejmują leasing operacyjny na 36 miesięcy: 2 pojazdów klasy B dla Gliwic, 1 pojazdu klasy C dla Piekar Śląskich, 1 pojazdu kombivan osobowego dla Piekar Śląskich oraz 2 pojazdów średnich dostawczych dla Pszczółek oraz Gdańska.

Zamówienie obejmuje także zakup 59 sztuk punktów ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox dla Pszczółek, Gdańska, Zabrza, Tychów, Gliwic, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Pilchowic, Piekar Śląskich, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Bytomia i Będzina.

Coraz więcej grup zakupowych

GZM koordynuje coraz więcej grup zakupowych. Pod koniec kwietnia br. Metropolia rozpoczęła organizację grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin członkowskich, które w ub. roku w grupie zakupowej zdecydowały się na zakup gazu tylko na 2022 r. Pozostała część gmin skorzystała z opcji dwuletniego zakupu – w latach 2022-23.

W grudniu ub. roku powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu weszły 32 samorządy, jednak część z nich kupiła paliwo gazowe na rok, a niektóre na dwa lata. Łącznie zakupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 – kupią one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupi w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Metropolia organizuje także grupy zakupowe energii elektrycznej. W 2019 r. po raz pierwszy zakupiono energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

W listopadzie 2021 r. rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Choć najniższa oferta okazała się o ponad 100 mln zł droższa niż kwota oszacowana na potrzeby zamówienia, członkowie grupy zdecydowali o rozstrzygnięciu przetargu. Wybrano ofertę Tauronu o wartości ok. 597,3 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj