12 października w harcerskim ośrodku PERKOZ pod Olsztynkiem przedstawiciele NFOŚiGW i ZHP podpisali umowę na dofinansowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego kwotą ok. 1 mln euro z tzw. funduszy norweskich.

Jednym ze statutowych zadań organizacji harcerskich jest upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianiu się jego niszczeniu przez cywilizację. Teraz, dzięki dofinansowaniu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ZHP we współpracy z harcerzami norweskimi (The Norwegian Guide and Scout Association), zrealizują duży projekt edukacyjny, w ramach którego ponad 7200 tysięcy młodych uczestników weźmie udział w warsztatach, zajęciach terenowych, badaniach i monitoringu przyrodniczym.

– Chodzi nam o to, aby w praktyczny sposób, poprzez zajęcia w terenie, w bezpośrednim kontakcie z otaczającą nas przyrodą uczyć młodych ludzi szacunku do natury oraz obcowania ze środowiskiem nas otaczającym. Dotychczasowe doświadczenia w edukacji oraz doskonale przygotowana kadra są gwarancją dla tego projektu – mówi harcmistrz Bogusław Kowalewski, koordynator projektu.

Większość zajęć odbywać się będzie w 4 harcerskich ośrodkach – 3 polskich i 1 norweskim – położonych w różnych krainach geograficznych, część jednak odbędzie się w Internecie, dzięki utworzonej platformie e-learningowej.

NFOŚiGW, oprócz finansowania ochrony środowiska ze środków krajowych i unijnych, jako instytucja wspomagająca, zajmuje się też kontraktowaniem i rozliczaniem projektów środowiskowych ubiegających się o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Łączne dofinansowanie z tych środków, w ramach 3 priorytetów dotyczących ochrony środowiska, w wysokości ponad 126 mln € jest przeznaczane na 158 projektów dotyczących m.in. edukacji ekologicznej (jak właśnie „Harcerska Natura”); termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; odnawialnych źródeł energii; budowy, przebudowy i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj