Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej określający szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. 16 sierpnia 2010 r. dokument został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej to rozwiązanie, które ma zapewnić dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska oraz respektowanie zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Resort szacuje, że na realizację Programu w latach 2010–2020 należy przeznaczyć ok. 703 mln zł.

Harmonogram Programu obejmuje następujące etapy:

Etap I –    do 30.06.2011:
    * opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej do 31.12.2010,
    * uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej do 30.06.2011,

Etap II –   1.07.2011 – 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,

Etap III –  1.01.2014 – 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,

Etap IV –  1.01.2016 – 31.12.2022: pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych,

Etap V –   1.01.2023 – 31.12.2030: budowa kolejnych bloków elektrowni jądrowych.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj