Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie ruszyła budowa hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu. Celem inwestycji jest likwidacja uciążliwości zapachowych dotykających mieszkańców. Nowa hala przykryje plac, na którym dojrzewa kompost.

Hala powstaje obok eksploatowanej już kompostowni ZUOS Tczew, w której odbywa się pierwszy etapu obróbki odpadów biodegradowalnych. Drugi etap – tzw. stabilizacji – odbywał się dotąd na odkrytym placu dojrzewania kompostu. Zdarzały się okresy, gdy  uciążliwości zapachowe były odczuwalne przez mieszkańców.

Dlatego Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Tczew podjął decyzję o budowie nowej hali, która przykryje plac, na którym dojrzewa kompost. Zgodnie z projektem całość procesu kompostowania zostanie zamknięta w hermetycznym budynku, zaś instalacja oczyszczania powietrza zostanie wykonana w nowoczesnej technologii – z zastosowaniem filtrów węglowych, specjalistycznych płuczków i generatorów fal ultrafioletowych. Celem zastosowania tych technologii jest możliwie najlepsze oczyszczenie powietrza powstającego w procesie kompostowania i ograniczenie nieprzyjemnych zapachów wydostających się na zewnątrz.

– Inwestycję zaplanowaliśmy głównie z myślą o mieszkańcach z osiedli sąsiadujących z Zakładem. Zależy nam na ich komforcie. Drugim bardzo ważnym powodem inwestycji jest chęć zwiększenia recyklingu odpadów biodegradowalnych – unijne wymogi stawiane firmom utylizacyjnym z roku na rok są podnoszone, chodzi więc o to, by jak najwięcej odpadów, dla dobra środowiska, ponownie trafiało do ponownego wykorzystania ­- mówi Marcin Cejer, prezes ZUOS Tczew.

Wartość całego projektu to ponad 14,6 mln zł. Duża część z tych środków, bo aż prawie 10 mln zł, będzie pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt, którego częścią jest budowa nowej hali dojrzewania  stabilizatu, ale także budowa segmentu do podawania odpadów bio oraz unowocześnienie PSZOK-ów w Stegnie i Tczewie, został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on jednym z najbardziej zaawansowanych w Polsce pod względem zakresu zrealizowanych prac.

Obecnie na placu budowy trwa montaż ścian zewnętrznych. Dotychczas wykonano roboty ziemne i fundamenty pod halą. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do montowania dachu oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej.

Całość projektu ma zostać ukończona na początku 2020 roku. Ukończenie hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 roku. Wartość całego projektu to 14 670 000 zł netto. 9 975 600  zł netto pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

Skomentuj