31 marca podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” w Luboniu, po raz pierwszy wręczono honorowe wyróżnienia, przyznane wyróżniającym się swoją pracą na rzecz lokalnej społeczności członkom Stowarzyszenia. Pośmiertnie Honorową Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia przyznano Prezesowi Wojciechowi Dutce, współtwórcy Stowarzyszenia, wieloletniemu radnemu Miasta Lubonia i redaktorowi naczelnemu „Przeglądu Komunalnego”.

Zajmując się przez wiele lat różnymi aspektami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Wojciech Dutka szczególnie umiejętnie umiał powiązać swoją działalność zawodową z pracą społeczną w samorządzie lokalnym. Już w 1984 r. rozpoczął działalność w Samorządzie Mieszkańców Lubonia. Dwukrotnie był wybrany na radnego do Rady Miasta (kadencje 1990-1994 i 1994-1998). Był także delegatem Rady do wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, w którym przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska. Był także radnym powiatu poznańskiego (1998-2003). W pracy samorządowej zajmował się głównie gminną polityką ochrony środowiska, m.in. w zakresie gospodarki odpadami, oddziaływaniem zakładów przemysłowych na środowisko, edukacją ekologiczną, związkami ochrony środowiska z planowaniem przestrzennym oraz przekształceniami własnościowymi majątku miejskiego. Zainicjował organizowane w Luboniu spotkania dyskusyjne w ramach Lokalnej Szkoły Samorządowego Myślenia i Działania. Miał także znaczący udział w wydawaniu „Wieści Lubońskich” – czasopisma samorządowego o charakterze obywatelskim. Swoje bogate doświadczenie w pracy samorządowej wykorzystał w procesie tworzenia i rozwoju firmy ABRYS oraz równolegle w tworzeniu i prowadzeniu  „Przeglądu Komunalnego”.

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się 4 maja br. w ulubionym ogrodzie Prezesa Wojciecha Dutki w Luboniu. Żona Barbara Dutka odbierając Honorową Złotą Odznakę powiedziała: „Być zasłużonym dla Stowarzyszenia to także być zasłużonym dla Lubonia, społeczności w której się mieszka i działa. To ważne aby nagradzać działających w swoich społecznościach. Tym bardziej cieszę się, że Stowarzyszenie, którego twórca był w latach 90-tych mój mąż dziś docenia jego pracę, bo to pierwsza w historii naszego miasta Złota Odznaka.  To dowód na to, że praca którą Wojtek lubił i która dawała mu wiele satysfakcji – praca w Luboniu i w Stowarzyszenia został zauważona i doceniona przez Zarząd „Forum Lubońskiego”, jego sympatyków i przyjaciół. Bardzo dziękuję”.

M. Dutka, K. Kasprzak

                       


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj