Jesień w centrum wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu zapowiada się niezwykle interesująco. Jedną z najważniejszych imprez branżowych będą Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2012, odbywające się w terminie 24-25 października br.

Czwarta edycja Targów HydroSilesia dedykowana jest firmom zajmującym się infrastrukturą z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dostawcom maszyn, materiałów, urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego. Expo Silesia ściśle współpracuje w tym zakresie z producentami wodomierzy, rur czy aparatury kontrolno-pomiarowej, jak również z przedstawicielami świata nauki oraz specjalistycznych wydawnictw branżowych. 

Zakres tematyczny targów:
• Projektowanie i wykonawstwo nowoczesnych rozwiązań technologicznego uzdatniania wody i systemów oczyszczania ścieków.
• Technologie membranowe w uzdatnianiu wody.
• Zarządzanie gospodarką wodomierzową – rodzaje i dobór wodomierzy.
• Utylizacja i ekologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych.
• Przydomowe i lokalne biologiczne układy oczyszczania ścieków oraz przepompownie ścieków.
• Aparatura kontrolno-pomiarowa uzdatniania wody i oczyszczalni najnowszej generacji. Układy sterowania i automatyki przemysłowej.
• Infrastruktura w branży wodociągowej i kanalizacyjnej – maszyny, urządzenia, armatura do budowy oraz funkcjonowania systemu sieci wod-kan.
• Techniczne metody przywracania sprawności funkcjonowania sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.
• Urządzenia, aparatura i akcesoria wykorzystywane w laboratoriach wod-kan
     – Urządzenia do poboru prób
     – Przyrządy pomiarowe i optyczne
     – Szkło pomiarowe
     – Sprzęt dozujący
• Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych – chemiczne i biologiczne stacje ostrzegawcze gwarancją szybkiego reagowania na zagrożenie.
• Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (programy komputerowe w zakresie zarządzania ekonomicznego infrastrukturą techniczną firmy).
• Metody zagospodarowania wód opadowych.
• Ochrona pracy w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
• Wydawnictwa branży wodociągowej.

HydroSilesia to zarówno targi, jak i branżowe spotkania czy konferencje, w których zawsze  biorą udział liczni przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz kadra naukowo-badawcza. Jak co roku głównym punktem imprezy będzie konferencja HYDROINTEGRACJE 2012, organizowana przez Śląski Klaster Wodny, GPW S.A.  oraz GAPP S.A, podczas której omówione zostaną m.in. zmiany w zakresie gospodarki wodnej, jak również nowoczesne technologie w procesie oczyszczania ścieków.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.hydrosilesia.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj