W zakładach GE Power Conversion w Berlinie wdrożone zostało rozwiązanie elektrowni hybrydowej. System składa się z paneli fotowoltaicznych o mocy 600 kW, technologii kogeneracyjnej w postaci silników Jenbacher o mocy 400 kW oraz innowacyjnych rozwiązań umożliwiających magazynowanie energii w akumulatorach.

Optymalny poziom zapotrzebowania na energię zapewni inteligentny system zarządzania energią. Dodatkowo ograniczona będzie emisja CO2.

Innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach inicjatywy OneGE. Jej partnerami są GE Energy Management, GE Distributed Power oraz BLS Energieplan. Pionierska koncepcja elektrowni hybrydowej stanowi nowość w obszarze rozwiązań dla energetyki zdecentralizowanej. GE stworzyło rozwiązanie wraz z partnerami projektu Kofler Energies i BELECTRIC pracując w ramach procesu o nazwie FastWorks. System zaopatruje w energię zakłady produkcyjne GE Power Conversion, jednak w okresach, gdy jej sprzedaż jest najbardziej opłacalna, energia może zostać wysłana bezpośrednio do sieci. W zależności od potrzeb zasilanego obiektu moc elektrowni będzie mogła zostać zwiększona dzięki zastosowaniu większych generatorów.

 – W przyszłości realizowanie dostaw energii wymagać będzie mechanizmu synchronizowania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, to samo dotyczy wytwarzania i zużycia energii. Zaprezentowane przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na to wyzwanie – powiedział Stephan Reimelt, prezes i dyrektor generalny GE w Europie i dyrektor generalny GE w Niemczech.

Rozwiązania, w których współpracują technologie odnawialne i konwencjonalne coraz częściej pojawiają się w wielu krajach. Przykładowo, dzięki współpracy farm wiatrowych i elastycznych elektrociepłowni wyposażonych w zbiorniki ciepła można uniknąć niepotrzebnych wyłączeń farm wiatrowych w dolinach zapotrzebowania, dostarczając jednocześnie tańszą energię cieplną i elektryczną konsumentom. Pojawiają się też projekty, gdzie przemysł ciężki wykorzystuje OZE do produkcji energii na potrzeby własne, np. energię słoneczną w instalacji przetwarzania ropy naftowej – powiedziała Izabela Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w GE. W Polsce istnieje znaczący, choć niedostrzegany potencjał dla rozwiązań hybrydowych, które przyniosłyby korzyści nie tylko operatorom współpracujących instalacji, ale przede wszystkim konsumentom ciepła i energii elektrycznej, eliminując jednocześnie ryzyko niezbilansowania systemu – dodała Kielichowska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj