W miejscowości Ibbenbüren w Nadrenii Północnej-Westfalii odbyło się oficjalne uruchomienie pilotażowego magazynu energii w technologii power-to-gas firmy RWE.

Instalacja o mocy znamionowej 150 kilowatów, wytwarzająca wodór pod ciśnieniem 14 barów, odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem sprawności na poziomie 86 procent. Czyni ją to najefektywniejszą konstrukcją tego typu w Niemczech.

Magazyn jest częścią nowego systemu, który po raz pierwszy w historii połączył dostarczanie na rynku lokalnym energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła. Niewykorzystane nadwyżki energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przekształcane są w wodór, dzięki czemu mogą być magazynowane w sieci gazu ziemnego. Następnie można je pobrać w celu wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Power-to-gas uważana jest za jedną z najbardziej przyszłościowych technologii wykorzystywanych w realizacji dostaw energii.

Technologie magazynowania energii będą istotnym elementem systemu energetycznego w przyszłości – powiedział Filip Thon, Prezes RWE Polska i Członek Zarządu RWE Retail. – Według Studium RWE „Scenariusze Rozwoju Technologii na Rynku Energii do 2050 roku” po roku 2030 nastąpi dynamiczny rozwój dużych instalacji magazynujących energię w Polsce. Mamy nadzieję, że m.in. dzięki pilotażom, takim jak uruchomienie wysokosprawnej instalacji power-to-gas na rynku niemieckim, globalny postęp technologiczny w dziedzinie odnawialnych źródeł energii będzie stale przyśpieszał, czyniąc je coraz bardziej opłacalnymi – dodał Filip Thon. 

Głównym elementem instalacji power-to-gas jest elektrolizer o wielkości kontenera transportowego, zbudowany przez firmę z Wielkiej Brytanii, ITM Power. Elektrolizer przekształca w wodór nadwyżki energii elektrycznej wytworzone z różnych źródeł odnawialnych np. z paneli słonecznych czy turbin wiatrowych. Powstały wodór wprowadza się do sieci gazu ziemnego przez stację redukcji ciśnienia gazu, gdzie wykorzystuje się także ciepło odpadowe elektrolizera. W okresie, gdy wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest na niskim poziomie, wcześniej zmagazynowany gaz można uwolnić z magazynu i wykorzystać w elektrociepłowni w ramach sieci ciepłowniczej RWE w Ibbenbüren do produkcji energii.

Technologia magazynowania energii daje duże  nadzieje na dalszy rozwój wykorzystania  odnawialnych źródeł energii. Głównym problemem wykorzystania energii słońca i wiatru jest niestabilność  tych źródeł.  Możliwość magazynowania przetworzonej z tych źródeł energii w okresach największej podaży i   pobierania z magazynu w okresach jej braku  to bardzo dobre rokowania dla  obecnie obserwowanego   boomu  budowy nie tylko  farm wiatrowych ale i  słonecznych.

Technologia power-to-gas może odegrać kluczową rolę w procesie transformacji sektora energetycznego.

Czytaj więcej

Skomentuj