Zaprojektuj i wybuduj ogród sensoryczny dla mieszkańców Poznania – w takiej formule organizowana jest kolejna edycja konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Do zagospodarowania jest urokliwy teren w Poznaniu nad Wartą.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu koncepcyjnego ogrodu sensorycznego wraz z zagospodarowaniem terenu Skweru Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Poznaniu. Projekt będzie punktem wyjścia do przygotowania dokumentacji technicznej, a w efekcie – realizacji ogrodu sensorycznego, będącego jednym z elementów wspomnianej koncepcji.

W konkursie mogą wziąć udział projektanci i architekci krajobrazu, którzy w ciągu trzech ostatnich lat zrealizowali przynajmniej dwa projekty zagospodarowania zieleni, w tym ogród sensoryczny związany z hortiterapią o podobnym zakresie i wartości.

Założono, że realizacja ogrodu sensorycznego na bazie przygotowanej przez siebie koncepcji i projektu technicznego będzie się mieściła w kwocie 100 tys. zł, a z autorem najlepszej koncepcji na tę kwotę zostanie podpisana umowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Rzeka wskazówek

Teren objęty konkursem zlokalizowany jest w sąsiedztwie mostu Królowej Jadwigi w Poznaniu nad Wartą i zajmuje powierzchnię ok. 21 tys. m2.

Co do jego funkcjonowania i wpisywania się w aktualny krajobraz organizatorzy mają jednak pewne wymagania. – Założeniem jest, że przygotowany projekt będzie odznaczał się wysoką jakością i trwałością po realizacji, a projektant weźmie pod uwagę charakter terenu oraz jego lokalizację w bliskim sąsiedztwie rzeki Warty – zaznacza Natalia Ziółkowska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Ogród w sposób harmonijny ma wpisywać się w charakter przestrzeni oraz korespondować z istniejącym otoczeniem. Powinien też pełnić swoją funkcję przez cały rok, zarówno w okresie zimowym, jak i wczesnowiosennym.

Zaproponowana w ogrodzie roślinność winna też tworzyć atrakcyjną kompozycję zieleni, a dobór gatunków uwzględniać istniejące uwarunkowanie terenu i współgrać z zastaną roślinnością. Projekt powinien wyróżniać się też atrakcyjnością, funkcjonalnością, bezpieczeństwem i ciekawymi rozwiązaniami dla użytkowników należących do każdej grupy społecznej, w tym mieszkańców i turystów.

Przy przygotowaniu projektu zaleca się korzystanie ze Standardów Dostępności dla Miasta Poznania, a przy doborze elementów małej architektury należy inspirować się lub korzystać z Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Poznania.

– Od projektantów wymaga się też, by zaprojektowana przez nich przestrzeń umożliwiała odbiór wielu doznań, z uwzględnieniem zmysłów węchu, smaku, słuchu i dotyku. Elementy ogrodu powinny stymulować ośrodkowy układ nerwowy, pobudzając rozwój narządów zmysłów – dodaje Natalia Ziółkowska.

W wymaganiach stawianych projektantom nie zapomniano także o małej architekturze – ta powinna być funkcjonalna i dostosowana do potrzeb użytków ogrodu sensorycznego oraz pozostałej części skweru. Musi także uzupełniać i wzbogacać zaprojektowaną roślinność oraz pozostałe elementy skweru.

Dokumenty i terminy

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia 2020 r. Powinny one zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • projekt w formie graficznej obejmujący rzut w skali 1:500 i 4–6 wizualizacji w formacie A2,
  • część opisową zawierającą charakterystykę projektu,
  • autorski opis koncepcji,
  • opis szaty roślinnej,
  • zasady doboru gatunkowego
  • szacunkowy kosztorys inwestycji – informacje cenowe dotyczące kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (uwzględniających również przygotowanie dokumentacji projektowej)
  • podział projektu na dwa etapy: ogród sensoryczny oraz pozostałe zagospodarowanie terenu.

Dany uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt koncepcyjny.

Nagrody i wyróżnienia

Dziewiąta edycja konkursu jest organizowana przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska” we współpracy z Działem Edukacji Ekologicznej firmy Abrys. Współorganizatorami są Urząd Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Partnerem konkursu jest Fundacja Santander.

Wszystkie zgłoszone na konkurs projekty będzie oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, współorganizatorów, zaproszeni reprezentanci patronów branżowych i honorowych, wyższych uczelni oraz partnerów i sponsorów.

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna w postaci udzielenia zlecenia na realizację ogrodu sensorycznego, na bazie przygotowanej przez siebie koncepcji ogrodu sensorycznego oraz projektu technicznego. Wartość nagrody wynosi 100 tys. zł.

Organizatorzy mają też możliwość przyznania dodatkowych nagród finansowych w wysokości 2500–5000 zł. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 lutego 2020 r. w Poznaniu podczas Forum „Miejska Sztuka Ogrodowa”, które towarzyszy targom Gardenia 2020.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj