1 / 2

Na stronie organizatora pojawił się już regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu “Inspiracje w przestrzeni”.

W regulaminie na stronie organizatora znajduje się mapa zasadnicza oraz inwentaryzacja zieleni  w skali 1:200 wraz z wytycznymi dotyczącymi prac zgłoszeniowych. Technika wykonania projektu jest dowolna.

Zadaniem uczestników konkursu “Inspiracje w przestrzeni” jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy Uzdrowisku Wieniec, zlokalizowanym w miejscowości Wieniec-Zdrój. Opracowana koncepcja powinna nawiązywać do charakteru istniejącego obiektu uzdrowiskowego, zapewniając ciągłość i spójność wizerunkową, architektoniczną i materiałową na obszarze objętym opracowaniem konkursowym (nawierzchnia, oświetlenie, mała architektura, dodatkowe wyposażenie).

W konkursie może wziąć udział każdy. Uczestnicy podzieleni zostaną na debiutantów, czyli studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu oraz profesjonalistów, czyli architektów i urbanistów oraz pracownie realizujące tego typu projekty.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2015 r.

Więcej informacji nt. konkursu znajdą Państwo na profilu miesięcznika “Zieleń miejska” w serwisie Facebook.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj