Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca czerwca br. planuje stworzyć projekt programu priorytetowego „Inteligentne sieci energetyczne” – narzędzia finansowego służącego wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań sieciowych podnoszących efektywność energetyczną w skali całego kraju.

Inteligentne sieci energetyczne (ang. smart grid) to kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci energetycznych – łącznie z odbiornikami energii – a służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Aby program NFOŚiGW ten stał się naprawdę funkcjonalnym narzędziem, wymagać będzie gruntownych konsultacji ze wszystkimi najważniejszymi podmiotami na polskim rynku energetycznym i teleinformatycznym.

W tym celu 26 lutego w siedzibie NFOŚiGW, podczas spotkania uczestników Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, powołana zostanie specjalna grupa robocza, której wyniki prac posłużą optymalnemu opracowaniu założeń mającego powstać programu.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj