Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. w Ostrowie Wlkp. zaplanowało na 2008 r. inwestycje za kwotę ponad 11 mln zł.

Blisko 8 milionów z tej kwoty pochłonie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Założono wybudowanie 2,9 km sieci wodociągowej i blisko 5 km sanitarnej.

Sieć wodociągowa powstanie w 20 ulicach – na ten cel spółka w 2008 roku wyda ponad 1,7 mln zł. Cześć inwestycji już ukończono, cześć prac jest w realizacji lub na etapie przetargów.

Na budowę kanalizacji sanitarnej spółka zarezerwowała w swoim budżecie blisko 4,8 mln zł. Największą zaplanowaną inwestycją jest budowa kolektora ”A” na trasie od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kaliskiej, oraz w ulicach: Kujawska – Krakowska i Kamienna (od nr 50 do 76). Dużą pozycję w przyjętym budżecie zajmuje budowa kolektora sanitarnego od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Kaliskiej. Jego budowa pozwoli na wyłączenie z eksploatacji i likwidację starej biologicznej oczyszczalni, do której trafiają ścieki z Nowej Krępy i przekierowanie ich najpierw na Przepompownię przy ul. Gdańskiej, a potem do Oczyszczalni w Rąbczynie.  

Z kolei budowa elementów kanalizacji deszczowej pochłonie ponad 3 miliony złotych. Duża cześć tego zadania to budowa kolektora deszczowego w ulicy Prądzyńskiego. Kolektor będzie odbierać wody deszczowe głównie z osiedli: Zębców, Zacharze i  Os. Odolanowskie. Wody z tych osiedli budowanym kolektorem w ulicy Prądzyńskiego trafią do kolektorów w ulicy Poznańskiej a następnie poprzez zbiorniki retencyjne do naturalnego odbiornika czyli do Ołoboku.

– Dotychczasowy problem polega na odbiorze wód opadowych i roztopowych ze zlewni w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta kolektorem pod torami PKP do ul. Dworcowej i nadmiernym obciążeniu Strugi Ostrowskiej. Przy obfitym deszczu przepływ coraz większej ilości wód opadowych (m.in. na skutek powstawania nowych  terenów utwardzonych) przez centrum miasta powoduje liczne podtopienia w niżej położonych częściach miasta. Również Ołobok nie jest w stanie „odebrać” wszystkich wód bez uprzedniej retencji w zbiornikach – wyjaśnia prezes Wodkanu Jacek Nasiadek.

Kolektor Zacharzewski w ul. Prądzyńskiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego), liczyć ma  511 metrów. Prace na Kolektorze w ulicy Prądzyńskiego potrwają do 1 sierpnia 2008 r.

źródło: GK Holdikom

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj