26 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano siedem umów na łączną kwotę ponad 11 mln zł, które dotyczą wykorzystania biomasy, energii słonecznej i geotermalnej. Beneficjenci pozyskali na ten cel ponad 9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

– Większość beneficjentów, z którym podpisujemy dziś umowy to jedne z najaktywniejszych samorządów i jednostek, które przyjmują te wyzwania i starają się pozyskać środki, aby realizować swoje zamierzenia przy udziale środków zewnętrznych – powiedział podczas uroczystego spotkania Adam Krzyśków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. – To cieszy, ponieważ szczególnie ważne są dla Warmii i Mazur inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Szacuje się, że w regionie ok. 8 procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach wykorzystanie OZE będzie jeszcze większe. – Naszym celem jest systematyczne zwiększania tego udziału – komentował Marszałek Województwa Jacek Protas. – Promujemy wykorzystywanie biomasy czy wiatru, bowiem czysta energia nie zagraża środowisku naturalnemu Warmii i Mazur.

Statystyki na pewno poprawią projekty, których dofinansowanie podpisano podczas czwartkowego spotkania. Gmina Miasto Ełk na początku grudnia rozpocznie realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych". Za ponad 2,3 mln zł zostanie zainstalowane nowe źródło ciepła – kotły na pallety. Jednocześnie zostanie też m.in.: wymieniona instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepłej wody użytkowej, a także wykonana instalacja mechaniczna nawiewowo – wywiewna w pomieszczeniach sali gimnastycznej, szatni i łazienek, zaplecza stołówki. Samorząd na realizację tego projektu pozyskał prawie 1,9 mln zł z Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2010 roku.

Z kolei za kwotę prawie 4,5 mln zł zostanie zmodernizowany układ energetyczny Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego w Ełku z zastosowaniem OZE. W tym przypadku dofinansowanie projektu wynosi prawie 3,6 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoli na optymalne wykorzystanie energii słonecznej w globalnym bilansie obiektu. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane pod koniec października 2011 roku.

Kolejna ekologiczna inwestycja z wykorzystaniem energii słonecznej zostanie zrealizowana na terenie Gminy Olsztyn. W ramach projektu "Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów na terenie Gminy Olsztyn" budynki: Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Miejskiego Szpitala Zespolonego zostaną wyposażone w instalacje solarowe. Dodatkowo w szpitalu zostanie zmodernizowana instalacja ciepłej wody. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,7 mln zł. Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Ich zakończenie zaplanowano jesienią 2011 roku.

Po unijne środki sięgnęło też Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie. Tu na wykonanie basenowej instalacji solarnej dla obiektu Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie, które będzie kosztowało ponad 172 tys. zł, udało się pozyskać ze środków unijnych prawie 140 tys. zł. Inwestycja zostanie zakończona pod koniec listopada tego roku.

Ze źródeł odnawialnej energii geotermalnej postanowili skorzystać samorządowcy z Gminy Biskupiec. Za kwotę prawie 1,4 mln zł w oparciu o odnawialne źródła energii zostanie zmodernizowany system grzewczy Szkoły Podstawowej w Łąkorzu. Gminie na ten cel udało się pozyskać ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych. Kolejnym samorządem, który zdecydował się na wykorzystanie energii geotermicznej jest Powiat Olsztyn. System grzewczy zostanie zmodernizowany w budynku w Brąswałdzie, który w przyszłości będzie pełnił rolę ośrodka edukacji ekologicznej. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 430 tys. zł., przy współudziale środków unijnych w wysokości ponad 315 tys. zł. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec 2011 roku.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj