Straż Miejska w Poznaniu rozpoczęła działania na rzecz poprawy czystości chodników, placów i zieleńców. Szczególną uwagę zwrócą na osoby wyprowadzające psy.

Oprócz rygorystycznego stosowania środków prawnych, zarówno wobec właścicieli psów jak i wobec osób mających obowiązek utrzymywania czystości na chodnikach, strażnicy ruszyli z kampania społeczną na rzecz zmiany zachowania osób posiadających zwierzęta.

Wkrótce na chodnikach pojawią się hasła kampanii "Sprzątaj po swoim psie. Ja w to wchodzę." przypominające o obowiązku sprzątania po swoich pupilach oraz dolegliwościach dla innych użytkowników. Wymalowane one będą w strefach, które najbardziej narażone są na zanieczyszczenie. Przygotowano także plakaty, które umieszczone zostaną m.in. na 20 bilbordach oraz środkach komunikacji miejskiej. Przygotowano także ulotkę, która pojawi się na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Strażnicy miejscy będą rygorystycznie egzekwować zarówno obowiązek sprzątania przez ich właścicieli jak i wobec osób nie wywiązujących w sposób należyty z obowiązku utrzymania chodnika w czystości.

Program jest sponsorowany przez firmy działające w sektorze usług komunalnych. Takie rozwiązanie jest rzadkością i służy zacieśnieniu współpracy pomiędzy firmami sprzątającymi a strażą. Program sponsorują : Remondis Sanitech, Alkom, Sita, Astra, Romi, Zakład Sprzątania Placów i Ulic oraz MPK. Patronat medialny objął Przegląd Komunalny oraz serwis www.komunalny.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj