Podczas przyszłotygodniowej konferencji „Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19” wiceminister klimatu, Jacek Ozdoba, zainicjuje dyskusję na temat założeń zmian tzw. pakiecie czystościowym, obejmującym ustawy o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konferencja on-line już 27 – 28 maja.

Dwudniowa konferencja poświęcona aktualnej sytuacji w branży odpadowej będzie okazją do spotkania się i porozmawiania m.in. z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu Jackiem Ozdobą.

Minister Jacek Ozdoba zapowiedział rozpoczęcie dyskusji na temat założeń dotyczących zmian w zakresie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konferencja będzie pierwszą okazją do publicznej debaty o koniecznych zmianach w ustawowym “pakiecie czystościowym”.

Wśród pozostałych tematów konferencji znajdą się także bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kwestie realizowania BHP w przedsiębiorstwach w trakcie epidemii COVID-19 na polskich i zagranicznych przykładach.

Pojawią się zagadnienia związane z zachwianym rynkiem surowców wtórnych, sytuacją recyklerów oraz pracami nad schematem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Mowa też będzie o zwiększaniu efektywności ekonomicznej i energetycznej przedsiębiorstw, a także o „zielonym świetle”, które pojawia się przed instalacjami termicznego przekształcania odpadów w Polsce.

W trakcie konferencji, która odbędzie się 27 i 28 maja, zaplanowano także specjalnie przygotowane strefy rozmów, podczas sesji zadawać będzie można pytania, a na wieczór przygotowano spotkanie z koncertem on-line.

Program dwudniowego wydarzenia on-line oraz rejestracja są dostępne TUTAJ.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Piękna ozdoba tego ministerstwa a dlaczego kulawa jest. Co jakis czas wymiany, znimiany i jałowe nasiadówki jak za czasow minionych jałowe gadki, obiecanki,cacanki a tum.. radość .Zmiencie przytakiwaczy na solidnych fachowców z wieloletnią udowodnioną praktyką zawodową ,odważnie walczącą z namolstwem i upartyjnieniem dzisiejszych mini strantow na stolkach .

Skomentuj