O działaniach na rzecz samowystarczalności energetycznej rozmawiali w poniedziałek w Warszawie specjaliści w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. Szukano rozwiązań, które zostaną wykorzystane do przygotowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była poświęcona prezentacji I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), dla której Fundusz pełni funkcję instytucji wdrażającej.

Środki POIiŚ udostępnione w ramach I osi są jednym z kluczowych elementów wsparcia
gospodarki niskoemisyjnej. Dostępne jest ponad 5,5 mld zł skierowanych do beneficjentów.

Jak rozdzielać pieniądze?

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda przedstawił działania Funduszu na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki w ostatnich latach. Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, zaprezentował założenia kompleksowego wsparcia samowystarczalności energetycznej łączącego środki unijne oraz środki Narodowego Funduszu. Dyrektor Departamenu Energii NFOŚiGW Urszula Zając przedstawiła aktualny stan wdrażania funduszy unijnych w ramach przedmiotowej osi.

Przedstawiono przykłady projektów realizowanych ze wsparciem środkami I osi POIiŚ, w tym m.in. projekt kogeneracyjny (Mlekovita), zakrojony na szeroką skalę projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, czy inwestycję związaną z modernizacją sieci ciepłowniczych (PEC Bełchatów), a także przykład klastra energii (Klaster Oławski).

Spotkanie pozwoliło na opracowanie wniosków, które będą pomocne w pracach nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz lepszym dopasowaniu oferty finansowej Narodowego Funduszu do aktualnych potrzeb.

Uznano, że priorytetowe powinno być wspieranie obszarów generujących największe efekty
ekologiczne (przy zachowaniu efektywności kosztowej) w oparciu o lokalny potencjał
i uwarunkowania (ciepłownictwo systemowe, lokalne zasoby OZE, efektywność
energetyczna).

Zalecono by priorytet w finansowaniu miały inwestycje mające na celu wykorzystanie potencjału lokalnych (powiatowych) systemów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę, że integralną częścią projektów samowystarczalności energetycznej powinny być systemy zarządzania energią oraz magazynowania energii.

Są korzyści i jest zainteresowanie

Wskazano też na niewątpliwe korzyści, jakie przynoszą działania w kierunku samowystarczalności energetycznej. Są to: korzyści środowiskowe (w tym ograniczanie niskiej emisji, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego (elastyczność dostaw energii), wykorzystanie lokalnych uwarunkowań i potencjału OZE, pobudzanie lokalnych społeczności i współpracy na szczeblu lokalnym oraz możliwość zapobiegania nadmiernym wzrostom cen energii dla odbiorców.

Spotkanie zgromadziło ponad 270 uczestników (wśród nich przedstawicieli nauki, sektora energetycznego, producentów i dystrybutorów ciepła, przedsiębiorców oraz wybranych beneficjentów programu, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów).

W konferencji wzięły także udział wojewódzkie fundusze reprezentowane przez prezesów zarządów oraz doradców, którzy w ramach programu doradztwa energetycznego prowadzą  szkolenia na terenie całej Polski.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj