Fundacja Aeris Futuro rozpoczyna realizację projektu “Zielone Wydarzenia – Kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego stylu życia”. Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach programu “Ochrona Środowiska i zrównoważony rozwój ze środków EEA i NORWAY GRANTS, których dysponentem jest firma ECORYS Polska.

Celem projektu jest edukacja i promocja „zielonych wydarzeń” oraz ‘offsetu’ jako sposobów wdrażania zrównoważonego rozwoju w pracy i domu, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie ekologiczne.

– "W ostatnich latach notuje się coraz większe zainteresowanie biznesu oraz innych grup społecznych szeroko pojętą ekologią. Ubocznym skutkiem każdej działalności jest jej negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat w wyniku niskiej świadomości ekologicznej, nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych i marnotrawstwu energii, kierowaniu się kryterium ekonomicznym", mówi Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro. Instytucje zaczynają szukać możliwości organizacji wydarzeń przestrzegając zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR). Skala ta jest jednak nadal mała ze względu na niską świadomość, brak wyczerpujących informacji o korzyściach i możliwościach w tym zakresie oraz zbyt słabą promocję takich działań-dodaje Joanna Mieszkowicz.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się organizacją różnego rodzaju eventów, CSR, PR, kadrami, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska w swoich miejscach pracy, a także ci, którzy dopiero szukają okazji do rzetelnego zapoznania się z zagadnieniem. Uzyskają oni niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby skutecznie ograniczać swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie efektywnie realizować swoje zadania; rozszerzą swoją ofertę o projekty z zakresu CSR; nastąpi wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników, a także identyfikacji z pracodawcą oraz zwiększenie lojalności.

– "Zaangażujemy przedsiębiorstwa, które zajmują się usługami i sprzedażą produktów proekologicznych, aby je wypromować oraz wzmocnić ich pozycję na rynku , co jest istotne szczególnie w dobie kryzysu", mówi Monika Krusiewicz, specjalista ds. szkoleń i promocji w projekcie. – "Uczestnikami będą także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. Dzięki udziałowi w projekcie uzyskają oni wsparcie własnych działań związanych z zrównoważonym rozwojem na poziomie lokalnym. Efektem dziesięciomiesięcznego projektu będzie również uruchomienie strony internetowej www.zielonewydarzenia.pl, stworzenie poradnika na temat organizacji green eventów oraz katalogu firm i instytucji związanych z zielonymi wydarzeniam"i, dodaje Monika Krusiewicz.

Zielone wydarzenie (ang. sustainable event) to takie, które na każdym etapie przygotowań i realizacji zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego – redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędności energii i materiałów. Efekt zeroemisyjności wydarzenia (ang. carbon neutral event) to krok dalej. Można go uzyskać poprzez ‘offset’ – rekompensując nieuniknioną emisję wspierając projekty ograniczające emisję – zalesiania, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii.

Źródło: www.aeris.eko.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj