1 / 2

Jarocińska Agencja Rozwoju zainwestowała w odnawialne źródła energii. Instalację fotowoltaiczną zamontowano na dachu budynku, w którym siedzibę mają m. in. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin, a którego właścicielem jest gminna spółka. Dzięki pochodzącej ze słońca energii, obiekt będzie samowystarczalny energetycznie.

W ramach inwestycji, na budynku mieszczącym się przy ul. Kościuszki – w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Jarocinie, zamontowano 129 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 42,57 kW.

Finansowane pożyczką preferencyjną

Budowa instalacji kosztowała blisko 140 tys. zł. Środki na ten cel gminna spółka, w formie preferencyjnej pożyczki, pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru „Przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza w roku 2020”. Zamontowane panele na to, aby budynek, w którym, poza JAR-em, działa także m. in. Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin i Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, był samowystarczalny energetycznie.

– Montaż instalacji, poza efektem ekologicznym, przyniesie nam także wymierne oszczędności – podkreśla prezes JAR-u, Robert Cieślak.

Będą kolejne instalacje w Jarocinie

Budowa instalacji fotowoltaicznej przez JAR to tylko część szerszego projektu, realizowanego przez pięć gminnych spółek. Podobne instalacje wybudują także: Zakład Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Jarocin Sport oraz Zakład Gospodarki Odpadami. Łączna planowana moc wszystkich instalacji to niemal 640 kWp. W sumie zamontowane zostaną 1934 panele PV, które zajmą powierzchnię 3160 m kw. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 mln zł. Dzięki realizacji całego projektu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszy się o ponad 480 ton na rok.

Gminne spółki realizują inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach jarocińskiego klastra energetycznego, czyli w ścisłej współpracy z jego liderem – Energią Jarocin, która koordynuje wszystkie przedsięwzięcia związane z zarządzaniem energią, również tą pochodzącą z niekonwencjonalnych źródeł.

Czytaj więcej

Skomentuj