Elektrownia Jaworzno III będzie wykorzystywać jeden z największych w Polsce kotłów na biomasę.

Jednostka zostanie oddana do użytku przed końcem 2012 roku. Składać się na nią będzie nowoczesny i spełniający normy ekologiczne kocioł na biomasę, urządzenia pomocnicze oraz kompletny układ składowania i podawania biomasy. Przy 100 proc. obciążeniu kocioł będzie spalał do 50 ton paliwa na godzinę, co przy obciążeniu rzędu 75-80 proc. da roczne zużycie biomasy na poziomie 360 tys. ton. Będzie to, zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra gospodarki, w 80 proc. biomasa pochodzenia leśnego, a w 20 proc. – rolnicza. Obecnie Tauron rocznie zużywa blisko 450 tys. ton biomasy rocznie.

W sytuacjach awaryjnych (szczególnie w zimie), para z nowego kotła będzie mogła być wykorzystywana do produkcji ciepła grzejnego, ponieważ nowy kocioł będzie połączony z istniejącym podstawowym układem podgrzewu wody sieciowej.

– Fakt, iż cała moc  jednostki generowana będzie wyłącznie w oparciu o spalanie biomasy ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla prezes Południowego Koncernu Energetycznego Stanisław Tokarski.

Kompletny kocioł na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz kompletnym układem sterowania i podawania biomasy ma kosztować ok. 230 mln zł. Ze środków WFOŚiGW w Katowicach na ten cel udzielono preferencyjnej pożyczki w. wysokości 40 mln zł.

źródło: jaworzno.pl, wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj