Prace ociepleniowe prowadzone w ostatnich latach na budynkach wielokondygnacyjnych w Jaworznie wpływają na liczebność populacji jerzyka Apus apus. Dlatego w roku ubiegłym gmina zleciła wykonanie inwentaryzacji jego populacji w mieście.

– Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom w roku ubiegłym zlecono wykonanie inwentaryzacji populacji jerzyka przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne w Krakowie – wyjaśnia Halina Larysz z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Wykonane prace badawcze są cennym źródłem informacji dotyczących liczebności gatunku w mieście. Dzięki nim można porównywać zmiany populacji gatunku oraz jego ekologię w przypadkach, gdy ich siedliska, czyli budynki mieszkalne są przekształcane w sposób uniemożliwiający ich dalsze zasiedlanie.

Na podstawie prowadzonych badań w roku 2008 populacje miejską oszacowano na około 1550 – 1600 osobników. Kolonie jerzyka występowały najczęściej w miejscach, gdzie znajdowały odpowiednie warunki do założenia gniazd, mianowicie stropodachy w blokach z dostępnymi otworami wlotowymi. Ptaki zasiedlały również poddasza budynków 2-3 piętrowych, szczeliny przy rynnach oraz przestrzenie i wyłomy w ścianach przy sklepieniu dachu.

Badania prowadzone w roku 2009 wykazały porównywalną w stosunku do roku poprzedniego liczebność jerzyka. Na podstawie zliczenia ocieplonych bloków z zatkanymi otworami wlotowymi do stropodachów, na których w ramach rekompensaty nie wywieszono budek, a w roku 2008 gniazdowały w nich jerzyki, ubytek istniejących miejsc lęgowych w 2009 r. określono na 5-7 % w skali całej populacji. Zmniejszona liczebność jerzyków może być efektem braku akceptacji nowych miejsc lęgowych, bądź też wahaniem liczebności populacji.

– O wykonanej inwentaryzacji zostali powiadomieni wszyscy administratorzy bloków mieszkalnych. Są oni w obowiązku przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych do podjęcia współpracy z ornitologiem celem właściwej ochrony jerzyka oraz wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o stosowne zezwolenia – dodaje Halina Larysz.

Monitoring populacji jerzyka będzie kontynuowany w kolejnym roku.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj