Jeden z największych placów zabaw w Warszawie „Hasanka” przejdzie duże zmiany.

W miejscu istniejącej fontanny powstanie mały, wodny plac zabaw dla dzieci. Z terenu “Hasanki” zniknie boisko do koszykówki, a w jego miejscu pojawi się trawiasta polana do zabaw. Kompleks boisk sportowych powstanie w drugim etapie realizacji inwestycji, na sąsiadującym z placem zabaw terenie.

“Hasanka” zyska dodatkową pergolę usytuowaną w centralnej części obiektu. Dzięki temu powstanie miejsce odpoczynku dla opiekunów dzieci. Dla wygody użytkowników zostanie wyznaczone koleje wejście do obiektu. Nowa brama znajdzie się od strony pawilonów handlowych. Na powierzchni całego obiektu zostanie wymieniona nawierzchnia bezpieczna, to blisko 2 tys. m.kw. Modernizacji zostaną poddane także instalacje obiektu – sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie.

Umowa na budowę I etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”- modernizacji i przebudowy placu zabaw „Hasanka” została podpisana w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus pomiędzy Zarządem Dzielnicy a wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Prace mają zakończyć się do końca maja 2020 r. Koszt realizacji zadania to blisko 3 mln zł brutto.

Prace budowlane na terenie „Hasanki” rozpoczną się już dziś. Na czas trwania prac obiekt zostanie wyłączony z użytku.

Czytaj więcej

Skomentuj