Inwestycje w zieleń miejską, infrastrukturę rowerową, edukację ekologiczną czy poprawę dostępności centrum miasta dla osób z niepełnosprawnościami zakłada projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który otrzymał 15 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich i EOG.

Jak podało w czwartek Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej, szef tego resortu Grzegorz Puda podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”. „To kolejne miasto na liście 29 zwycięzców w programie “Rozwój lokalny”, które otrzymało około 15 mln zł wsparcia z Funduszy Norweskich i EOG” – podał resort w komunikacie prasowym.

W ramach projektu w centrum stolicy Karkonoszy uzupełniona zostanie zieleń miejska, opracowany Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz prowadzona będzie edukacja ekologiczna dla mieszkańców. Fundusze zostaną również zainwestowane w infrastrukturę rowerową i utworzenie „Szlaku Jelonka”.

Zabytkowe centrum dostępne dla wszystkich, miejsca spotkań i rekreacji

„Zaplanowano także prace zmierzające do poprawy dostępności zabytkowego centrum miasta dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, rodziców z małymi dziećmi czy też turystów z ciężkim bagażem” – podano w komunikacie.

Jak wskazano, w ramach dofinansowanego projektu ma powstać również miejsce spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora. Planowana jest też budowa zadaszonej sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach. Przewidziano również szkolenia seniorów, a także stworzenie strategii rozwoju miasta.

„Efektem realizacji projektu będzie podniesienie standardu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy” – podano w komunikacie.

Program „Rozwój lokalny”

Minister Puda podkreślił, że prowadzona przez resort polityka równoważonego rozwoju ma na celu eliminację różnic społecznych i gospodarczych między regionami. „Wspieramy kompleksowe projekty rozwojowe, które pozwolą zredukować te różnice. Fundusze z programu “Rozwój lokalny” wraz z pieniędzmi krajowymi są motorem rozwoju małych ojczyzn” – powiedział minister.

Program „Rozwój lokalny” wspiera inwestycje w środowisko, przedsiębiorczość, efektywność administracji publicznej oraz podniesienie standardu życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Jego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy Norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Czytaj więcej

Skomentuj