1 / 3

Ogłoszono przetarg na pierwszy etap budowy Parku Centralnego w Gdyni. Prace pomiędzy ul.  Legionów i Tetmajera ruszą jeszcze w tym roku i potrwają trzy lata.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla Parku Centralnego w Gdyni znana jest od stycznia br. Nowe założenie wraz z przylegającym parkingiem podziemnym zlokalizowane będzie wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego.

– Od momentu ogłoszenia koncepcji Parku Centralnego podkreślam, że podchodzimy do tego pomysłu z jasno sprecyzowanymi założeniami. Przestrzeń miejska potrzebuje miejsca, w którym gdynianie z przyjemnością będą spędzać wolny czas – powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Prace budowlane podzielone będą na trzy etapy. Pierwszy dotyczyć będzie obszaru pomiędzy ul. Legionów i Tetmajera, drugi obejmie obszar między ul. Legionów a pawilonem przy istniejącym skateparku, a trzeci – między pawilonem a ul. Świętojańską.

– Park Centralny będzie miejscem odpoczynku dla całych rodzin, w tym również miłośników aktywniejszych form spędzania wolnego czasu. Będzie można w nim pobiegać, pojeździć na rolkach, ale również złapać chwilę wytchnienia. Gdynia potrzebuje przestrzeni ogólnodostępnej, estetycznej i jednocześnie funkcjonalnej – mówi Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu i pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych.

W Parku Centralnym znajdzie się staw, ścieżki dla biegaczy i rolkarzy oraz punkty gastronomiczne. Zimą czynna będzie ślizgawka. Wydzielone zostaną strefy: ciszy, wypoczynku oraz rekreacji. Ważną część projektu stanowić będzie parking podziemny dla 270 samochodów.

Na obszarze parku dominować będzie funkcja rekreacyjna. Cała przestrzeń ma zostać zorganizowana tak, by w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan. Jednocześnie planowane są nowe nasadzenia. Urządzony zostanie duży trawnik jako miejsce do piknikowania. Będzie wiele ławek i stolików. Wybudowany zostanie tor do gry w bule. Pojawią się dwie toalety publiczne oraz pawilon dla obsługi. Park zostanie oświetlony i monitorowany, by można było z niego korzystać także po zmroku.

– Zwycięski projekt biura architektonicznego Arch-Deco to bardzo ciekawa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, z dobrym podziałem funkcjonalnym stref. Obiekty kubaturowe zaprojektowane zostały z minimalną ingerencją w przestrzeń, we współczesnej stylistyce, a zieleń konsekwentnie podkreśla idee urbanistyczno-architektoniczne – powiedział Markos Pagudis, prezes Agencji Rozwoju Gdyni, spółki, która na zlecenie miasta zorganizowała i przeprowadziła konkurs.

W ramach projektu zostaną także przebudowane ul. Partyzantów, Świętojańska i skrzyżowanie z al. Zwycięstwa. Zlikwidowany zostanie parking przed gdyńskim Urzędem Miasta – w jego miejsce powstanie parking podziemny, a na powierzchni tereny zieleni. Budowa parku rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa trzy lata.

Czytaj więcej

Skomentuj