Dwadzieścia lat temu przedsiębiorcy działający w branży wodno-kanalizacyjnej powołali do życia Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 roku i zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Głównym zadaniem izby jest zabieganie o poprawę warunków funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży. Reprezentują interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwa i samorządu. Jednym z ważniejszych zadań jest działanie na rzecz ochrony środowiska, w  tym na rzecz oszczędzania i ochrony wody.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj