Kalisz został wskazany jako jedno z 33 miast, w którym może być wdrażany rządowy program „Smog Stop”.

Poziom zanieczyszczeń powietrza w Kaliszu oraz innych wielkopolskich miastach to główny temat rozmów, które odbyły się między Zbigniewem Hoffmannem, wojewodą wielkopolskim a nowo powołanym Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze” podczas piątkowego spotkania w Poznaniu.  

– Na dziś trudno ocenić, czy w Kaliszu program pilotażowy będzie prowadzony. Podczas spotkania umówiliśmy się jednak na wspólną wizytę w Kaliszu. Jako administracja rządowa będziemy prowadzili szereg inicjatyw w zakresie ochrony powietrza m.in. poprzez działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stwierdził Zbigniew Hoffmann.

Podczas spotkania rozmawiano też o projektach realizowanych przez WFOŚiGW. Dotyczą one pomocy finansowej w zakresie ochrony powietrza. Jak zaznaczył Zbigniew Hoffmann, WFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na modernizację źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz budowę i modernizację sieci ciepłowniczych.

Dla mieszkańców Wielkopolski w 2017 r. zostały przeprowadzone trzy nabory w ramach programów priorytetowych na łączną kwotę 30 mln zł. Zakończony został także nabór na program „LED – oświetlenie energooszczędne” skierowany do klientów zarówno instytucjonalnych, jak i przedsiębiorców, w ramach którego dofinansowaniem objętych jest 12 projektów na łączną kwotę blisko 19 mln zł.

W najbliższym czasie będzie można skorzystać z projektu kompleksowej termomodernizacji wraz ze zmianą systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, adresowany do osób fizycznych, który jest na etapie podpisania stosownych porozumień. Drugi ze wspólnych projektów – gmina samowystarczalna energetycznie, jest w fazie koncepcyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj