Kalisz przygotowuje się do uruchomienia własnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które planowane jest jeszcze w tym miesiącu, najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia.

W ubiegłym roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, jednak zaproponowana przez konsorcjum dwóch firm: EKO i PUK stawka była zbyt wysoka (ponad 1,8 mln zł) w stosunku do tej, którą przewidziały władze Kalisza (pół mln zł). Z tej przyczyny podjęto intensywne działania zmierzające do uruchomienia własnego, miejskiego punktu.

Zgodnie z regulaminem przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu, przyjętym przez radę miasta Kalisza, punkt będzie czynny dwa dni w tygodniu: w środy w godz. 10-18 oraz w soboty w godz. 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK będzie zlokalizowany na terenach przemysłowych przy ul. Piwonickiej, co zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców. Teren znajduje się w sąsiedztwie już istniejących przedsiębiorstw, prowadzących podobną działalność, jak np. skup złomu.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Kalisz ogłosił również przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm PUK i EKO, proponując kwotę ok. 1500 zł brutto za odbiór i transport jednej tony odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Dla włodarzy Kalisza kwota ta była jednak zbyt wysoka.

Dlatego podjęto decyzję o podpisaniu umowy dotyczącej odbioru i transportu wielkogabarytowych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta w trybie zamówienia z wolnej ręki z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, które jest w stanie realizować to zadanie. Szacowana kwota za odbiór i transport odpadów komunalnych przez tę spółkę wyniesie poniżej 1000 zł brutto za tonę.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie możliwy prawdopodobnie jeszcze w styczniu, po podpisaniu umowy. Ewentualne opóźnienie może wynikać z faktu złożenia przez firmy PUK i EKO odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym przedsiębiorstwa te kwestionują prawo miasta do realizacji tej usługi samodzielnie, co w zdecydowanym stopniu przyczyniłoby się do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest przygotowane pod względem formalnym, technicznym i organizacyjnym do prowadzenia zbiórki odpadów z miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj