W Bydgoszczy powstaną nowe sieci kanalizacyjne – władze Miejskich Wodociągów i Kanalizacji podpisały kontrakt realizowany w ramach programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”.

W ramach kontraktu zostaną zaprojektowane i wykonane kanały grawitacyjne o łącznej długości 40 km, odcinki łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną o łącznej długości 9,7 km rurociągi tłoczne o długości 8,8 km oraz szesnaście przepompowni ścieków. Oprócz tego zrealizowane zostanie: doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, wykonanie włączeń nowobudowanych przewodów do istniejących kanałów sanitarnych, odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikowych i terenów zielonych po robotach związanych z realizacją umowy, dokonanie rozruchów technologicznych, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawcą wartego 13 mln euro kontraktu jest inowrocławska firma Alstal.

Celem kontraktu jest likwidacja osadników bezodpływowych i skierowanie wszystkich ścieków do istniejących oczyszczalni. Termin realizacji przewidziano na grudzień 2009 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj