Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie ze służbami z innych krajów zatrzymała w ramach akcji DEMETER VI 410 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych – poinformowała rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek.

Jak wyjaśniła Wielanek, ogólnoświatową operację celną DEMETER VI organizowała Światowa Organizacja Ceł (WCO). Polegała ona na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym odpadów medycznych, substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.

– Krajowa Administracja Skarbowa z innymi służbami zatrzymała ok. 410 ton odpadów oraz ponad 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych. KAS była jedną z 73 administracji celnych, które uczestniczyły w tej ogólnoświatowej operacji – wyjaśniła rzeczniczka.

Zgodnie z informacjami WCO, Polska była wśród 5 krajów, które zaraportowały największą ilość zatrzymań odpadów (Polska, Belgia, Kanada, Chiny i Dania) oraz zatrzymań substancji kontrolowanych przez Protokół Montrealski dotyczący substancji zubożających warstwę ozonową (Polska, Bułgaria, Chorwacja i Dania). KAS z innymi służbami zatrzymały w 28 przypadkach odpady, a w czterech fluorowane gazy cieplarniane (31 ton).

Podczas ogólnoświatowych kontroli dokonano 131 zatrzymań (w tym 32 zatrzymania w Polsce), w ramach których skonfiskowano 99 tys. ton odpadów i 78 tys. szt. odpadów nieważonych, a także ok. 42 tony substancji kontrolowanych przez Protokół Montrealski. 92 proc. zatrzymanych towarów stanowiły odpady metalowe (prawie 91 tys. ton), 7 proc. odpady z tworzyw sztucznych (prawie 7 tys. ton), a także odpady elektryczne i elektroniczne, odpady produkcyjne, zanieczyszczona używana odzież, odpady komunalne, zużyte opony i panele słoneczne, odpady papierowe, tekstylne oraz mieszane odpady drzewne.

Operacje w ramach DEMETER VI trwały od 14 września do 11 października 2020 r. Krajowe działania koordynował Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, w ramach ustanowionego Krajowego Punktu Kontaktowego DEMETER VI. Oprócz KAS w operacji brały udział: Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Czytaj więcej

Skomentuj