Dwa razy więcej pieniędzy na zakupu opału i wyższe dodatki mieszkaniowe, ale także dodatkowe kontrole i wstrzymanie dopłat w momencie stwierdzenia palenia śmieci czy zakazanych mułów i flotokoncentratów – taką pomoc oferują Katowice najgorzej sytuowanym mieszkańcom.

Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziły zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania. – W tym roku wprowadzamy kolejne zmiany, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mniej zamożnych mieszkańców i motywować ich do zmiany systemu grzewczego – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Wprowadzenie w życie uchwały antysmogowej spowodowało wzrost kosztów ogrzewania domów i mieszkań. Zakazane zostały m.in. najtańsze na rynku muły oraz flotokoncentraty węglowe, więc część mieszkańców zmuszona jest do zakupu lepszych niż dotychczas, ale równocześnie droższych gatunków węgla. Sytuację pogarsza notowany od wielu miesięcy wzrost poziomu cen rodzimych paliw. Dlatego Urząd Miasta Katowice zdecydował się już rok temu na wprowadzenie zmian w systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych. Teraz te działania będzie kontynuował uwzględniając także rynek i potrzeby mieszkańców.

– Od zeszłego roku dla ponad 1600 rodzin wypłacamy świadczenia na zakup węgla w wysokości 900 zł, a nie 450 zł, jak to było wcześniej. Dodatkowo 50 rodzinom dofinansowujemy w tym sezonie wkład własny przeznaczony na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne – informuje miasto. I zauważa, że tona dobrej jakości węgla daje więcej ciepła i wystarcza na dłużej niż tona mułu węglowego ale najpierw trzeba mieć pieniądze, aby tę tonę w ogóle kupić. Urząd Miasta i Straż Miejska przeprowadzają kontrole w zakresie jakości kupowanego opału.

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania można uzyskać m.in. w Miejskim Centrum Energii. Aby zachęcać mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne od sezonu grzewczego 2018/2019 nową formę pomocy dla mniej zamożnych rodzin jest dofinansowania do kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego, przy założeniu wcześniejszego wymienienia pieca węglowego.

W 2018 roku pomocą na zakup opału planuje się objąć 1638 rodzin na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. Wysokość zasiłku może wynieść maksymalnie 900 zł, a kwota ta pozwala zakupić opał lepszej jakości. Warunkiem przyznania zasiłku jest podjęcie przez wszystkie osoby w rodzinie współpracy w celu rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej.

Miasto oferuje też pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na ekologiczne. W 2018 roku zaplanowano, że do pomocy będzie uprawnionych około 50 rodzin na łączną kwotę 100 tys. zł. Jednorazowy zasiłek na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne może być przyznany w wysokości do 2 tys. zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego).

Jest też dostępna pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie do pokrycia kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego.W 2018 roku pomocą planuje się objąć 70 rodzin na łączną kwotę 84 tys. zł. Dofinansowana  będzie kwota dofinansowania do wysokości rachunków za ogrzewanie w sezonie grzewczym, ale łącznie nie więcej niż 1,2 tys. zł.

W momencie przekazania dofinansowania, mieszkaniec podpisuje oświadczenie, na mocy którego pomoc może zostać wstrzymana, jeśli strażnicy miejscy w wyniku wizyty w domu czy mieszkaniu udowodnią, że wykorzystywane jest paliwo zabronione. W najbliższych miesiącach planowane są wzmożone kontrole.

Źródło: UM Katowice

Czytaj więcej

Skomentuj