1 / 2

Katowice biorą udział w największym obszarowo w Europie projekcie ukierunkowanym na działania związane z ochroną powietrza – „Śląskie. Przywracamy błękit”. W ramach tego projektu, od 1 kwietnia 2022 r. w Miejskim Centrum Energii można skorzystać z pomocy „Ekodoradcy”.

Głównym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych. Ich realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

– Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” stanowi komplementarne uzupełnienie tych działań, które już od wielu lat realizujemy w Katowicach. Już we wrześniu 2018 r., uruchomiliśmy Miejskie Centrum Energii, w którym nasi “Ekodoradcy” udzielili już ponad 12 tys. różnego rodzaju porad związanych z szeroko rozumianą ochroną powietrza, m.in. takich jak te dotyczące oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia. To właśnie pracownicy Miejskiego Centrum Energii będą pełnić kluczową funkcję podczas realizacji całego projektu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie. W projekcie udział bierze też 88 innych partnerów – w tym 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 instytucji wspierających i merytorycznych.

Podjęte w ramach projektu działania obejmą przede wszystkim:

  • rozwój wsparcia doradczego dla mieszkańców i lokalnych władz samorządowych;
  • wsparcie realizacji działań naprawczych ujętych w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
  • rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych;
  • wzrost świadomości ekologicznej.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2027 r. Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków dotacyjnych z programu LIFE w wysokości 45 mln zł oraz środków z NFOŚiGW w wysokości 26 mln, zadania będą finansowane ze środków własnych samorządów i środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj więcej

Skomentuj