W środę w Katowicach odbędzie się inauguracja Dnia Drzewa na Śląsku pod hasłem „Drzewa dla klimatu”. To kolejna, po warszawskiej, akcja, podczas której Klub Gaja posadzi wraz z partnerami drzewa i krzewy oraz będzie zachęcać mieszkańców Katowic do sadzenia i ochrony drzew w celu łagodzenia skutków zmian klimatu i zachowania różnorodności biologicznej. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty budowy domów dla motyli oraz happening „Dodaj mi skrzydła”.

Drzewa odgrywają niezastąpioną rolę w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Produkują tlen i oczyszczają powietrze, którym oddychamy. Zwiększają różnorodność biologiczną, zmniejszają hałas, chronią przed wiatrem, słońcem oraz tworzą piękną przestrzeń wokół nas. Dlatego tak ważne jest aby sadzić i chronić drzewa.

W Katowicach, już po raz kolejny, we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką będą sadzone drzewa, krzewy i byliny, które stworzą przyjazne miejsce dla owadów zapylających.

– W zeszłym roku sadziliśmy w Katowicach jarzębiny i kaliny. W tym roku dosadzimy na skwerze przy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką dwie brzozy drobnolistne oraz bez czarny, budleje, kaliny i barbule, które stworzą tu świetne schronienie i  bazę pokarmową dla dzikich zapylaczy. Postawimy w tym miejscu także 5 domów dla motyli, których populacje drastycznie się zmniejszają. Szczególnie jest to widoczne w miastach, gdzie z powodu urbanizacji, przekształcenia roślinności i zanieczyszczenia środowiska spada różnorodność gatunkowa owadów zapylających – mówi Jolanta Migdał, koordynatorka programu Święto Drzewa Klubu Gaja.

Święto Drzewa w Katowicach rozpocznie się konferencją prasową z udziałem przedstawicieli Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, CINiBA,  partnerów strategicznych Święta Drzewa – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz sieci handlowej ALDI. W holu CINiBA zostanie otwarta także interaktywna wystawa Klubu Gaja pt. „Święto Drzewa wśród pól”, poświęcona zadrzewieniom śródpolnym.

Następnie wspólnie z zaproszonymi gośćmi, partnerami i uczniami z katowickich szkół zostaną posadzone drzewa i krzewy, natomiast obok stojącego tu już domu dla dzikich pszczół, pojawi się 5 domów dla motyli. Na zakończenie odbędzie się happening „Dodaj mi skrzydła”, który ma przypomnieć o niezastąpionej roli owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności na Ziemi. Przestrzeń przed budynkiem CINiBA zaroi się od motylich skrzydeł – żółtych, czerwonych i niebieskich, pięknie pomalowanych przez uczniów katowickich szkół podczas warsztatów edukacyjno-artystycznych Klubu Gaja.

Wydarzenie poprzedzi wykład dr hab. Agnieszki Babczyńskiej z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat roli i znaczenia owadów zapylających  oraz warsztaty edukacyjne, podczas  których edukatorzy Klubu Gaja zbudują wraz z młodzieżą domy dla motyli.

Czytaj więcej

Skomentuj