Siedem nowych programów z łącznym budżetem ponad 30 mln zł uruchamia w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ) w Katowicach. Wspierany będzie m.in. rozwój OZE w budynkach publicznych, tworzenie zielonych przestrzeni w miastach czy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Katowicki WFOŚ dysponuje największym budżetem spośród wszystkich wojewódzkich funduszy ekologicznych w Polsce. W ub.r. dofinansował rozmaite przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ponad 850 mln zł, z czego przeszło 540 mln zł to dotacje w ramach programu “Czyste powietrze”. W tym roku budżet funduszu sięgnie blisko 1 mld zł.

Odpowiedź na oczekiwania

– Będziemy kontynuować realizację wszystkich dotychczasowych programów, na czele z “Czystym powietrzem”. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, rozpoczynamy siedem nowych, a w dwóch wprowadzamy korzystne dla beneficjentów modyfikację – zapowiedział w poniedziałek prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek.

OZE w obiektach użyteczności publicznej

Nowym programem, z budżetem 7 mln zł, jest m.in. wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale czy hospicja. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego. Będzie można dostać do 200 tys. zł i pokryć do 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zielone przestrzenie

5 mln zł katowicki Fundusz przeznaczy na program wspierający tworzenie zielonych przestrzeni w gminach – na ten cel będzie można pozyskać od 50 do 250 tys. zł, pokrywając nawet 90 proc. kosztów projektu. “To pogram służący +odbetonowaniu+ naszych miast i gmin. Chcemy, by powstawały nowe, przyjazne dla mieszkańców przestrzenie zielone, wraz z drobną infrastrukturą, która także – po raz pierwszy – będzie przez nas dofinansowana” – wyjaśnił prezes Bednarek.

Zielono – niebieska infrastruktura

Kolejny program, z budżetem 10 mln zł, dotyczy tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Można ubiegać się nawet o 300 tys. zł dotacji (maksymalnie połowa kosztów), zaś całość finansowania można pozyskać w formie dotacji wraz z pożyczką. Środki można przeznaczyć np. na tworzenie zielonych dachów czy ścian budynków, ale również np. na zagospodarowanie wód opadowych i inne formy retencji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W tym roku rozwinięty zostanie również program wspierający przydomowe oczyszczalnie ścieków. – Ubiegłoroczny pilotaż, na który przeznaczyliśmy 1 mln zł, okazał się strzałem w dziesiątkę. W dwa miesiące budżet został wyczerpany, wpłynęło ponad 100 wniosków – relacjonował prezes Tomasz Bednarek. W tym roku Fundusz przeznaczył na ten program 4 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego. Można liczyć na maksymalnie 8 tys. zł dotacji, do 50 proc. kosztów. Przydomowe oczyszczalnie będą dofinansowywane tam, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej i samorządy nie planują jej budowy w ciągu najbliższych 5 lat.

Programy dla OSP

Dwa nowe programy katowickiego WFOŚ są adresowane do ochotniczych straży pożarnych, od lat wspieranych już przez Fundusz np. formie zakupów sprzętu. Teraz, w ramach programu “Bezpieczny strażak”, 2 mln zł trafi na specjalistyczny sprzęt używany podczas zdarzeń środowiskowych (np. łodzie ratunkowe czy kamery termowizyjne), z możliwością uzyskania do 150 tys. zł dotacji. Natomiast program “Eko Remiza” wesprze remonty (m.in. termomodernizację, ale nie tylko) strażackich obiektów – budżet to 2 mln zł, a maksymalna wielkość jednej dotacji – 200 tys. zł.

Ekopracownie pod chmurką

W tym roku Fundusz wprowadza nowy program adresowany do szkół. Oprócz realizowanego od lat dofinansowania “zielonych pracowni” w placówkach oświatowych, teraz po raz pierwszy można ubiegać się o dofinansowanie na “Ekopracownie pod chmurką”, czyli infrastrukturę i wyposażenie do prowadzenia lekcji nauk przyrodniczych w terenie. Łączny budżet to 2 mln zł, a jedna dotacja – do 70 tys. zł. Środki z WFOŚ mogą pokryć nawet 80 proc. kosztów. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 31 marca.

Nowy program uzupełni tworzenie “zielonych pracowni”, których – przy wsparciu Funduszu – powstało dotąd w woj. śląskim ponad 400. Niedługo ich liczba może wzrosnąć do ok. 500. W tym roku w programie podniesiono kwotę dofinansowania nawet do 60 tys. zł na jedną pracownię. Najpierw fundusz dofinansowuje projekt pracowni, a potem jej realizację. Łączny budżet tego przedsięwzięcia to w tym roku 5 mln zł.

50 kW na start

Prezes WFOŚ zapowiedział również kontynuację cieszącego się dużą popularnością programu “50 kW na start”, dającego możliwość dofinansowania niewielkich instalacji fotowoltaicznych. Można otrzymać środki na całość takiej instalacji, w tym 30 proc. w formie dotacji (do nawet 105 tys. zł), a pozostałą część – w formie pożyczki. Budżet programu to 2 mln zł.

Pokaźny budżet

Łącznie na siedem nowych programów katowicki WFOŚ przeznaczy w tym roku ponad 30 mln zł, a wraz z “zielonymi pracowniami” i wsparciem małej fotowoltaiki – ok. 40 mln zł. Najwięcej środków z blisko miliardowego budżetu to dofinansowanie w ramach programu “Czyste powietrze”.

Walka ze smogiem

– Tylko w pierwszym tygodniu nowego roku, w programie “Czyste powietrze”, przy wyższych kwotach i poziomach dofinansowania, wpłynęły do nas 233 wnioski – najwięcej w skali kraju – poinformował w poniedziałek prezes. Od 2018 r. katowicki WFOŚ obsłużył już blisko 90 tys. wniosków w ramach tego programu, na łączną kwotę 1,3 mld zł. – To ogromne środki, przeznaczone na walkę ze smogiem – podkreślił Bednarek.

Poprawa jakości życia

W minionym roku na realizację “Czystego powietrza” katowicki WFOŚ przeznaczył 542,1 mln zł, na program “Ciepłe mieszkanie” 63,9 mln zł (to środki na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w 17 gminach), a 7 mln zł na pozostałe programy, np. usuwanie azbestu, wapnowanie gleb, wsparcie ochotniczych straży pożarnych czy instalacji OZE dla rolników. Ponadto w 2022 r. Fundusz udzielił 172,7 mln zł pożyczek na cele proekologiczne, 39,2 mln zł dotacji oraz umorzył pożyczki na kwotę 26,4 mln zł.

– Wsparcie realizowane przez WFOŚ służy przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez poprawę czystości powierza i dostępności ekologicznej (…) To część ogromnego pakietu wsparcia, kierowanego na rozwój woj. śląskiego w ramach rządowych programów – Programu dla Śląska czy Programu Inwestycji Strategicznych – skomentował uczestniczący w poniedziałkowej prezentacji Funduszu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Największy budżet w Polsce

Poseł PiS Waldemar Andzel przypomniał, że katowicki WFOŚ dysponuje – spośród wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – największym w Polsce budżetem, a jego działalność jest bardzo wysoko oceniana przez samorządy i mieszkańców regionu. Poseł Grzegorz Gaża pogratulował Funduszowi dotychczasowych wyników, życząc kolejnych udanych projektów w roku 30-lecia WFOŚ.

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj