10 gmin z województwa małopolskiego należących do klastra energii „Biała – Ropa” otrzymało dotację na odnawialne źródła energii. Wartość projektu wynosi 36,5 mln zł.

Umowę podpisano w Urzędzie Gminy Moszczenica, która jest członkiem klastra. Inwestycja została dofinansowana (20,2 mln zł) w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wkład własny gmin wynosi 16,3 mln zł.

Projekt obejmuje 10 gmin powiatu gorlickiego należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Są w nim Moszczenica (lider projektu), Biecz, Bobowa, gmina Gorlice, miasto Gorlice, Lipinki, Łużna, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie. Przewiduje się, że inwestycja zakończy się 30 czerwca 2020 roku. W jej ramach zostanie zrealizowanych 2413 instalacji odnawialnych źródeł energii o całkowitej mocy zainstalowanej 11,34 MW.

Właściciele budynków mieszkalnych zastosują m.in. mikroinstalacje OZE, zestawy kolektorów słonecznych i pompy ciepła do centralnej wody użytkowej. Oferta skierowana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe, niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Tylko na terenie miasta Gorlice zgłoszonych zostało 55 wniosków na łącznie 78 instalacji w tym: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz kotły c.o. na biomasę.

– Pomysł pochodzi z 2017 r., kiedy gminy postanowiły razem działać i zdobyć pieniądze dla mieszkańców na odnawialne źródła energii. Pomysł z klastrem się przyjął, wszystkie 10
samorządów wyraziły pełną aprobatę i wszyscy przyłożyli się dobrze do pracy – powiedział Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica. Dodał, że cel inwestycji jest ekologiczno-ekonomiczny, tzn. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenie rachunków mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj