Polska polityka ochrony klimatu była głównym tematem seminarium, zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska RP, które odbyło się w poniedziałek 26 października w Tokio.

Konferencja była okazją do promocji działań podejmowanych przez Polskę w zakresie ochrony klimatu, m.in.  w kontekście zbliżającej się Konferencji Klimatycznej COP15 w Kopenhadze.

Podczas wizyty w Japonii przedstawiciele polskiego Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówili tematy dotyczące polityki ochrony środowiska, polityki energetycznej Polski do 2030 roku i wyzwań w modernizacji systemu energetycznego naszego kraju. Poruszono kwestie finansowania projektów ochrony środowiska w Polsce. Rozmawiano także o kwestiach związanych z Mechanizmem wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI) oraz Systemem Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj