W dniu 16 czerwca, grupa firm z sektora energetyki wiatrowej, podjęła decyzję o podpisaniu kodeksu etycznego postępowania w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych. Kodeks Etyki został przygotowany przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach projektu „Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w energetyce wiatrowej”.

Kodeks Etyki w energetyce wiatrowej, jest dobrowolnym zobowiązaniem do przestrzegania, w procesie przygotowania i realizacji projektów FW, określonych zasad zmniejszających groźbę negatywnych oddziaływań zrealizowanych inwestycji na lokalne społeczności i środowisko. Kodeks powstał, aby promować tych inwestorów i deweloperów, którzy w swojej działalności dbają o najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz dialogu społecznego, a także aby wskazywać te standardy wszystkim uczestnikom rynku energetyki wiatrowej. Jest odpowiedzią na narastające zarzuty, kierowane wobec branży wiatrowej, wskazujące na brak zasad i właściwej organizacji procesu przygotowania i realizacji inwestycji w tym sektorze, które skutkują coraz częściej konfliktami z lokalnymi społecznościami.

Każda firma, inwestująca, rozwijająca projekty lub wykonująca usługi w sektorze energetyki wiatrowej może podpisać zobowiązanie do przestrzegania kodeksu. Lista firm, które go podpisały będzie umieszczona w Internecie, a także rozsyłana do wszystkich urzędów w Polsce. Zgodność postępowania przedstawicieli branży z zasadami określonymi w Kodeksie będzie oceniać Komisja Etyki, wybrana przez przedstawicieli firm, które podpiszą Kodeks. Komisja Etyki raz do roku będzie wystawiać Certyfikaty Etycznego Przedsiębiorcy Branży Wiatrowej w Polsce tym firmom, które postępowały zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie. Będzie również skreślać z listy firmy, które złamią te zasady.

Treść Kodeksu Etyki, Regulamin oraz lista firm które już podpisały zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu, znajdują się na stronie www.oddzialywaniawiatrakow.pl

źródło: seo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj