W czwartek weszła w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, której efektem ma być bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli o szybsze postępowania urzędowe. To jedna z największych od kilkudziesięciu lat zmiana w tym akcie prawnym.

Dotychczas organy odwoławcze – jeżeli nie chciały brać na siebie odpowiedzialności za załatwienie sprawy czy miały jakieś wątpliwości – miały tendencję do uchylania decyzji i kierowania spraw do ponownego rozpoznania przez organ niższej instancji.

Teraz obywatel będzie mógł, jako strona, zażądać merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy przez organ drugiej instancji. A jeżeli urząd wyda decyzję ponownie kierującą sprawę do organu niższej instancji, będzie mógł taką decyzję zaskarżyć w trybie tzw. szybkiego sprzeciwu, który zostanie w ciągu 30 dni rozpatrzony przez sąd. Jeżeli sąd uznałby, że decyzja organu była rażąco nieprawidłowa, może nawet nałożyć na niego grzywnę.

Nowela przewiduje również możliwość dobrowolnej rezygnacji z niektórych, nieskutecznych środków odwoławczych, jak wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, czy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Nowe prawo wprowadza mediację do postępowań administracyjnych. Obecnie w przypadku dużych sporów przedstawianych jest nawet kilkadziesiąt ekspertyz przez każdą ze stron. Mediacja pozwala na to, by przedstawić swoje dowody i ewentualnie wypracować rozstrzygnięcie sprawy w sposób mniej sformalizowany. Inny sposób rozwiązania sporu to postępowanie uproszczone lub tzw. milcząca zgoda.

W myśl nowelizacji, urząd, jeżeli będzie miał wydać negatywną decyzję, poinformuje obywatela, jakie przesłanki muszą być jeszcze spełnione, by decyzja mogła być pozytywna.

Nowe przepisy dotyczą też kar administracyjnych, które zostały dostosowane do stopnia naruszenia prawa. Będzie można nawet odstąpić od wymierzenia kary, co jest szczególnie istotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą, bo w ich przypadku występuje największe ryzyko niezamierzonych pomyłek.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

Czytaj więcej

Skomentuj