Spółka Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim realizuje inwestycję, która pozwoli na przetwarzanie biogazu i jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Na zadanie pozyskano środki zewnętrzne w ramach programu WRPO. Inwestycja będzie gotowa we wrześniu 2010 roku.

– W styczniu 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. na zabudowę układu kogeneracyjnego w wariancie pod klucz, czyli projekt i wykonanie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to budowa budynku agregatorowni, dostawa i montaż 2 modułów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 192kW każdy, budowa sieci kablowych, modernizacja rozdzielnic SN 15kV i RGNN 0,4kV oraz układów pomiarowo rozliczeniowych, wykonanie instalacji biogazu i ciepłowniczej – mówi Jacek Nasiadek, prezes spółki Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Zrealizowanie przedsięwzięcia umożliwi produkowanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z powstającego jako produkt fermentacji beztlenowej osadów ściekowych biogazu. – Dzięki temu zostanie ograniczony zakup energii elektrycznej z sieci dla oczyszczalni oraz zostaną uzyskiwane środki finansowe ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródła odnawialnego. Zrealizowanie przedsięwzięcia przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego w postaci produkcji tzw. energii zielonej i tym samym ograniczenie zużycia paliw kopalnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – dodaje Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

W 2009 r. trwały prace projektowe, w tym uzyskiwanie warunków technicznych przyłączenia kogeneratorów biogazowych do sieci elektroenergetycznej. 13.11.2009r. na bazie projektu budowlanego uzyskano pozwolenie na budowę układu kogeneracyjnego i w dniu 16.12.2009 r. przekazano wykonawcy teren budowy.

– Jak działa taki układ? Biogaz kierowany jest do silników sprzężonych z generatorami energii elektrycznej. Gaz przed zasilaniem silników jest oczyszczany. Ciepło odbierane z układu chłodzenia silnika oraz spalin, przekazywane będzie do węzła cieplnego Oczyszczalni i rozdzielone do procesów technologicznych oraz CO – wyjaśnia Małgorzata Gregorek, dyrektor techniczny w spółce Wodkan SA.

– W chwili obecnej wykonawca kompletuje projekt wykonawczy oraz wykonuje elementy konstrukcyjne budynku agregatorowni, które następnie będą dostarczone na teren budowy – dodaje Jacek Nasiadek.

– Zabudowa układu kogeneracyjnego, który produkując w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną na bazie energii chemicznej zawartej w biogazie, a powstającej w czasie fermentacji osadów ściekowych, pozwoli zaopatrywać oczyszczalnię w energię elektryczną oraz ciepło. Oznacza to, że oczyszczalnia będzie samowystarczalna. Byłaby to druga po Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA spółka z Grupy Kapitałowej Holdikom produkująca ciepło i prąd – wyjaśnia Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Wniosek preselekcyjny o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został rozpatrzony pozytywnie i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. Ponadto została przyznana pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do 15% do kwoty 1,9 mln zł.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie wytwarza się około 65 tysięcy m3 biogazu na miesiąc. Biogaz wykorzystywany jest w około 40%. Pozostała część jest teraz spalana w tzw. pochodni.

30 września 2010 roku planowane jest zakończenie realizacji inwestycji i przekazanie układu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie do eksploatacji.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj