1 / 5

Łódzki magistrat rozpoczyna przebudowę kwartału ulic Ogrodowa – Zachodnia – Legionów – Gdańska. Ma tam pojawić się sporo zieleni i ułatwień dla pieszych.

Władze Łodzi chcą wyremontować ulice, posadzić przy nich nowe drzewa i zbudować pasaże, które poprowadzą do zielonego ogrodu przy zabytkowym kościele św. Józefa – najstarszej zachowanej łódzkiej świątyni.

Ul. Ogrodowa zostanie przebudowana na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej. Jezdnia oraz chodniki zostaną wymienione i przystosowane do poruszania się osób starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzona zostanie zieleń i mała architektura miejska, m.in. 24 ławki z oparciem, 16 stojaków rowerowych, zdrój wody pitnej, monitoring, a także osiem drzew i setki krzewów. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie również ul. Zachodnia, gdzie powstaną trzy przebicia kwartału, które będą tworzyły pasaże z dużą ilością zieleni i ławek.

W innym miejscu planowana inwestycja połączy ul. Legionów z ul. Zachodnią, Ogrodową i Gdańską. Nawierzchnia zostanie wykonana tutaj z różnokolorowej kostki kamiennej, która utworzy chodniki i koliste skwery. Przestrzeń zostanie wyposażona w ławki i stojaki rowerowe. Pojawi się nowe oświetlenie parkowe. Posadzone zostaną krzewy, byliny oraz trawy ozdobne. Podobnie będzie wyglądał pasaż pieszo-rowerowy łączący ul. Legionów z ul. Ogrodową

Wewnątrz kwartału powstanie także pasaż pieszo-samochodowy. Nawierzchnia zostanie wykonana z szarej kostki granitowej. Wyznaczonych zostanie 28 miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.  Zostanie posadzonych 12 drzew, 25 pnączy, a także liczne krzewy, trawy ozdobne i byliny.

Prace na ul. Ogrodowej rozpoczną się 4 marca i powinny zakończyć się w tym roku. Koniec przebudowy całego kwartału planowany jest na 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj