Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i motaż kolektorów słonecznych.

Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.  Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br. 

Lista banków, które przystąpiły do programu:
    * Bank Ochrony Środowiska S.A.
    * Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
    * Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
    * Krakowski Bank Spółdzielczy
    * Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
    * Warszawski Bank Spółdzielczym.

Oznacza to, że kredyty z dopłatami będą dostęne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

    * sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
    * zakupu:
          – kolektora słonecznego
          – nowego zasobnika wodnego,
          – automatyki,
          – aparatury pomiarowej i instalacji,
          – ciepłomierza oraz
    * montażu zestawu.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj