Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach raciborska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” otrzyma wsparcie finansowe w wysokości ponad 900 tys. zł na zabudowę powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych w sześciu wielorodzinnych budynkach.

Te nowoczesne instalacje służące zmniejszeniu kosztów ogrzewania uzyskają mieszkańcy domów przy ulicach Chodkiewicza, Królewskiej, Lotniczej i Siwonia w Raciborzu.

Środki Funduszu w postaci pożyczki i dotacji przeznaczone zostaną na modernizację obecnego systemu produkcji cieplej wody użytkowej na nowoczesny proekologiczny system. Solary zamontowane zostaną na dachach budynków wraz z wydzielonymi w osobnych pomieszczeniach zbiornikach akumulacyjnych warstwowego ładowania o pojemności kilku tysięcy metrów sześciennych. Dodatkowo przy nich zainstalowany zostanie moduł ciepłej wody i cyrkulacji, a na kolektorach moduł warstwowego ładowania wraz z kompletną armaturą i sterownikiem. Instalacja solarna zabezpieczona zostanie zbiornikiem wyrównawczym i specjalistycznym orurowaniem. Przewody prowadzone będą w przystosowanej do kolektorów słonecznych, kauczukowej izolacji termicznej odpornej na promieniowanie UV. Będzie to jedna z pierwszych w regionie zainstalowanych w spółdzielczych wieżowcach kompleksowa instalacja solarna z wykorzystaniem pomp ciepła typu powietrze – woda.

Pozwoli to na istotne zmniejszenie w mieście emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, zwłaszcza pyłu, dwutlenku siarki i tlenków węgla oraz wyprodukowanie rocznie ok.1500 GJ energii ze źródeł odnawialnych, co znacznie zmniejszy koszty ogrzewania tych obiektów.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj