W Raciborzu rusza nowoczesna kompostownia, do której trafiać będą odpady ulegające biodegradacji z parków, ogrodów i targowisk oraz gospodarstw domowych i obiektów infrastrukturalnych.

Docelowo w ciągu roku zakład przyjmować będzie 1500 ton liści, gałęzi, trocin, pędów i trawy z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego.

Prace związane z realizacją projektu budowy w Raciborzu kompostowni jako elementu rozbudowy systemu gospodarki odpadami rozpoczęły się w 2007 roku. Ich sfinalizowanie możliwe było dzięki środkom unijnym i pożyczce pomostowej w wysokości 4 mln zł  udzielonej przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umorzeniu wcześniejszych zobowiązań gminy na inne działania proekologiczne. W rezultacie środki gminne na tę inwestycję nie przekroczyły 170 tys. zł.

Wkrótce ruszy program odbioru odpadów biodegradowalnych – tylko zielonych. Mieszkańcy za symboliczną złotówkę mogą odpady dostarczać sami w ilości do 100 kg. Niezależnie od tego miasto kupi też 220 specjalnych pojemników, które dostaną pierwsi chętni do regularnego odstawiania bio-odpadów. Za wywóz ich zawartości trzeba będzie  zapłacić 4 zł.

Prezydent Raciborza Mirosław Lenk poinformował  podczas konferencji prasowej, że gmina tworzy system zachęt tak, by zgodnie z umową o unijne dofinansowanie zapewnić kompostowni odpowiedni przerób odpadów. Dostawcy mogą liczyć na kupony, które wymienią na pełnowartościowy nawóz. W ten sposób gmina zamierza zrealizować w najbliższych latach zapisy ustawy śmieciowej, nakładającej na samorządy wymóg oddzielenia odpadów biodegradowalnych na odpowiednim poziomie.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj