Kompostownia na składowisku odpadów w Rudzie koło Wielunia została oficjalnie otwarta. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów uzyskała pozwolenie zintegrowane oraz status Instalacji Komunalnej (dawniej RIPOK). Rocznie kompostownia będzie przetwarzać ok. 23 tys. tony odpadów.

Otwarcia instalacji dokonali wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska Sławomir Mazurek i burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

Projekt kompostowni narodził się dzięki programowi “Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie” finansowanemu ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie dzięki tej inicjatywie możliwa była realizacja inwestycji, której wartość wyniosła 6,814 mln zł. Dotacja wyniosła 50% wartości inwestycji, 50% to pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach.

Na składowisku odpadów w Rudzie planowane są kolejne inwestycje m.in. budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Wieluń.

Nowo otwarta instalacja, której eksploatacją zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu, pozwoli na zagospodarowanie odpadów bio pochodzących nie tylko od mieszkańców gminy Wieluń. Szacuje się, że dzięki inwestycji finansowanej przez NFOŚiGW możliwe będą oszczędności rzędu 500 tys. zł rocznie.

Budynek kompostowni z pomieszczeniem technicznym oraz przylegającym do nich biofiltrem zaprojektowano jako jednokondygnacyjny. Każda z funkcji tj. tunele kompostowni, pomieszczenie techniczne oraz biofiltr są wydzielone względem siebie zarówno w rzucie budynku jak i w jego formie przestrzennej. Pomieszczenie techniczne stanowi swego rodzaju dobudówkę do głównej części budynku, którą jest kompostownia, przylega do niej również biofiltr.

Kompostowania stanowi część budynku składającą się z 3 tuneli bioreaktorów, zaprojektowana na rzucie prostokąta, z dachem o nachyleniu 1% w kierunku bram wjazdowych do tuneli, dach posiada okalającą go attykę. Do skrajnego bioreaktora przylega biofiltr oraz pomieszczenie techniczne. Wzdłuż bioreaktorów wykonano płytę żelbetową pod urządzenia napowietrzające. Główny układ konstrukcyjny budynku części bioreaktorów stanowią ściany żelbetowe posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych wraz z żelbetową płytą dachową. Ściany żelbetowe bioreaktorów podzielono pionowymi dylatacjami na mniejsze odcinki.

Czytaj więcej

Skomentuj