Budżet tegorocznej, trzeciej edycji programu „Mój prąd” został już niemal wyczerpany. Z ogromnej kwoty 534 mln zł, którą przeznaczono na dofinansowanie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, zostało do rozdysponowania jedynie ok. 7,5 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na pokrycie tylko 2,5 tys. ostatnich wniosków, gdyż do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło ich ponad 175,5 tys. To ostatnia chwila, by osoby chcące skorzystać z dotacji złożyły dokumenty. Praktycznie nawet dzisiaj nabór może zostać zamknięty z powodu wyczerpania budżetu.

Nabór w programie „Mój prąd 3.0” rozpoczął się 1 lipca 2021r. i – zgodnie założeniami – miał być prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że po trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe właściwie zostały wyczerpane.

Przy budżecie obecnej edycji programu „Mój prąd” w wysokości 534 mln zł, dotację w wysokości 3 tys. zł mogło otrzymać maksymalnie 178 tys. beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet 3-4 tys. wniosków i już po miesiącu, na koniec lipca br., złożonych było ich ponad 85 tys. Obecnie każdego dnia średnio przybywa 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z wczoraj) zarejestrowanych było ponad 175,5 tys. wniosków o dofinansowanie.

Przy zachowaniu obecnej dynamiki, maksymalna liczba wniosków możliwych do przyjęcia zostanie osiągnięta prawdopodobnie dziś lub jutro. Tym samym trzeci nabór w programie „Mój prąd” zostanie zamknięty z powodu wyczerpania budżetu. To informacja ważna dla osób, które zamierzają jeszcze w tej edycji ubiegać się o dotację na domową fotowoltaikę. Na złożenie dokumentów w praktyce zostały już ostatnie chwile.

Warto przypomnieć, że o dotację w programie „Mój prąd” może ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. istnieje licznik dwukierunkowy). Instalacja o mocy 2-10 kW musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. – pod warunkiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3 tys. zł na instalację.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Co na to różnej maści aktywiści walczący o “dobro planety”? Nawet 3 tyś zwrotu zabrakło dla ludzi, którzy zainwestowali 15-20 tysięcy, aby było pięknie, czysto i zielono. Ekobiznes kręci się jak nigdy.

Skomentuj