Selektywna zbiórka odpadów, recykling, środowisko i jego zagrożenia, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, unieszkodliwianie odpadów oraz odnawialne źródła energii to tematy, z którymi zmierzą się uczestnicy tegorocznego, piątego już Konkursu Ekologicznego. Jego organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów publicznych z całego Mazowsza, w trzech grupach wiekowych: I grupa – klasy I – III szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej, III grupa – klasy I – III gimnazjum.

Mam nadzieję, że także w tym roku konkurs będzie się cieszył dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Mazowsza. To bardzo ważne, aby już najmłodsi, poprzez zabawę, uczyli się dbać o własne środowisko. Jestem pewien, że zdobyta w ten sposób wiedza zaprocentuje już niebawem – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W pierwszej grupie wiekowej uczestnicy muszą stworzyć hasło reklamowe promujące ekologię lub wykonać dowolną techniką pracę plastyczną o tematyce ekologicznej. W drugiej grupie należy wykonać prezentację multimedialną lub samodzielnie skonstruować i przeprowadzić ankietę ekologiczną oraz przedstawić jej wyniki. Uczestnicy trzeciej grupy mają do wyboru wykonanie prezentacji multimedialnej lub zdjęć o tematyce ekologicznej. Celem konkursu jest zainteresowanie ekologią oraz ochroną środowiska najmłodszych mieszkańców województwa.

Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników. Nagrodami w konkursie były rowery oraz zestawy edukacyjne. Także w tym roku organizatorzy przewidzieli cenne nagrody. Termin składania prac konkursowych upływa 15 października br.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w Biurze Edukacji Ekologicznej pod nr telefonu (022) 59-79-335 lub na stronie www.mazovia.pl.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj