Dynamiczny rozwój technologii, wymagań środowiskowych, podejścia do pracy, relacji społecznych dotyka coraz więcej sfer naszego życia prywatnego i zawodowego. Gospodarka odpadami również powinna być otwarta na innowacje, nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Chcemy znajdować w naszej branży pozytywne przykłady innowacji oraz inspiracje do rozwoju.

 

W tym celu zainicjowany został Konkurs „INNOWACJA I INSPIRACJA W GOSPODARCE ODPADAMI”, który towarzyszyć będzie corocznie Konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami” – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami.

Zgłoszenia do 15 sierpnia

Zgłoszenia innowacji i inspiracji do konkursu zbierane będą do 15 sierpnia. Kapituła Konkursu wyłoni spośród zgłoszeń 3 laureatów. Jeden z nich zostanie zwycięzcą, pozostali otrzymają wyróżnienia. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie następować będzie podczas Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami.

Zwycięzca i wyróżnieni zostaną zaproszeni na konferencję KGO gdzie otrzymają możliwość prezentacji swoich osiągnięć w gospodarce odpadami oraz zostaną zaprezentowani w mediach elektronicznych i drukowanych firmy Abrys.

Obszary innowacji i inspiracji

Obszary innowacji i inspiracji w gospodarce odpadami rozpatrywane w ramach konkursu to:

 • technologie (wdrożone z sukcesem),
 • efektywność energetyczna,
 • logistyka,
 • edukacja branżowa,
 • edukacja ekologiczna,
 • GOZ,
 • organizacja pracy,
 • HR,
 • CSR,
 • rozwiązania IT i zarządzanie.

Do kogo kierujemy konkurs?

Konkurs skierowany jest zarówno do prywatnych i jak i komunalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami, zakładów zagospodarowania odpadów, instalacji komunalnych, celowych związków gmin i przedsiębiorstw oraz samorządów działających w zakresie gospodarowania odpadami.

Kapituła Konkursowa

W Kapitule Konkursowej zasiadają:

 • dr inż. Barbara Kozłowska (Politechnika Łódzka),
 • Piotr Szewczyk (Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw),
 • Robert Rosa (Abrys),
 • Piotr Matuszewski (Abrys),
 • dr inż. Piotr Manczarski (Politechnika Warszawska),
 • dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr inż. Jacek Połomka (Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie)
 • Bartosz Kubicki (Elektrorecykling).

Konkurs organizowany jest we współpracy z Radą RIPOK.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: innowacja i inspiracja

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Skomentuj