Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach organizuje ogólnopolski Konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji oraz jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa. Patronat honorowy nad konkursem REVITARE objęli Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego, Minister Środowiska oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja konkursu jest finansowana przez NFOŚiGW, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Miasto Chorzów.

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:  przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i młodzi pracownicy nauki, których interesuję proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Nagroda specjalna przyznana zostanie za najlepszą prezentację.

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2010 r. w Ustroniu.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-konkurs.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj