Epidemia koronawirusa to nie tylko zagrożenie dla mieszkańców, ale także ogromne wyzwania dla samorządów, firm i instytucji działających na ich rzecz, które swoją pracę muszą wykonywać jak najlepiej i jak najsprawniej.

Problemy pojawiają się w różnych dziedzinach. Skuteczne rozwiązania podczas webinariów podpowiedzą eksperci.

BHP priorytetem

Jednym z najważniejszych dla funkcjonowania branży gospodarki odpadami pozostają obecnie pytania o zorganizowanie systemu BHP w gospodarce odpadami.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami – transportujący, przetwarzający odpady, właściciele instalacji, recyklerzy – ale też specjaliści ds. BHP zadają sobie pytania: jakie są ich prawa i obowiązki w dobie epidemii koronawirusa.

Jak zabezpieczyć swoich pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy w czasie epidemii? Jakie dodatkowe zabezpieczenia i procedury wdrożyć i jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników?

Niemniej istotne pozostają zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów, także z miejsc objętych kwarantanną.

Tarcza antykryzysowa w praktyce

Epidemia to trudny czas dla menadżerów przedsiębiorstw komunalnych i przedstawicieli samorządów, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli zmienić tryb pracy. Nie wszyscy jednak wiedzą jakie są np. zasady zdalnego procedowania na zgromadzeniach wspólników, radach nadzorczych i w zarządzie.

Tarcza antykryzysową już jest. Warto poznać więc rozwiązania w niej zawarte – nie tylko dotyczące finansów, ale także dotyczące przesunięcia terminów sporządzań, zatwierdzania i czy terminów odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników.

To o tyle istotne, że na zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych nałożono nowe obowiązki. Dlatego tak istotne jest poznanie uprawnień przysługujących stronom umów, których wykonanie jest obecnie niemożliwe albo co najmniej utrudnione.

BDO a odpowiedzialność zarządu

1 stycznia 2020 r. został uruchomiony moduł elektronicznej ewidencji w systemie BDO. Już wcześniej przedsiębiorcy branży gospodarki odpadami musieli liczyć się z sankcjami za niedotrzymanie licznych obowiązków prawnych. Istotny jest tu zakres odpowiedzialny zarządzających, w tym także wynikający z delegowania zadań podwładnym.

Organy kontrolne posiadają liczne narzędzia pozwalające na nakładanie sankcji. Jak współpracować z kontrolerami, o co szczególnie zadbać, by pomagać w walce z szarą strefą i uniknąć niepotrzebnych zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Zarządzający przedsiębiorstwami samorządowymi i prywatnymi świadczącymi usługi z zakresu gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, a także wszystkich wytwórców odpadów i przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia ich ewidencji, pytają też:

  • jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO,
  • w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji,
  • jak działać w przypadku awarii,
  • kiedy i jak korzystać z outsourcingu w zakresie BDO.

Epidemia nie upoważnia do nieracjonalnej gospodarki odpadami

Epidemia wymaga decyzji w gospodarce odpadami

Jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie specustawy oraz nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie zakładów gospodarki odpadami, firm przewozowych oraz instalacji komunalnych?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami, firmy odbierające i transportujące odpady, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów, właściciele instalacji czy zakłady gospodarki komunalnej potrzebują szybkich i skutecznych rozwiązań  w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Zakłady komunalne – jak wiele innych firm – przystosowują się właśnie do pracy zdalnej. W dobie epidemii muszą też wykazać się skutecznym PR oraz komunikacją z mieszkańcami.

Na szczęście eksperci chętnie dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem, wynikającym przede wszystkim z praktyki. Robią to także podczas webinariów, które już w najbliższych dniach organizuje Abrys. Szczegóły na stronie: https://webinaria.abrys.pl/

Najbliższe tematy webinariów:

  • piątek, 3 kwietnia

BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa

  • poniedziałek, 6 kwietnia

Spółki komunalne w obliczu zagrożenia koronawirusem: wybrane rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej na tle dotychczasowego stanu prawnego

  • wtorek, 7 kwietnia

BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami

  • środa, 8 kwietnia

Gospodarka odpadami w czasie epidemii doświadczenia i porady praktyków

Czytaj więcej

Skomentuj