W Koszalinie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyboru najlepszej metody naliczania opłata za wywóz odpadów. Magistrat otrzymał od mieszkańców miasta ponad 3,5 tys. wypełnionych ankiet.

Nowe przepisy zmieniają praktycznie wszystko, budują system gospodarki odpadami od nowa. – Istotą nowego systemu jest ukrócenie praktyki unikania podpisywania umów na wywóz odpadów, co prowadzi do tego, że wiele osób i firm wyrzuca odpady na dzikie wysypiska, na pola i do lasu. Tylko z tego tytułu rokrocznie wydajemy z budżetu miasta ok. 500 tysięcy złotych na porządkowanie i zbieranie tak porzuconych odpadów – mówi prezydent Piotr Jedliński. – Liczę, że nowy system będzie szczelny, ukróci nielegalne praktyki. To dobry krok w kierunku ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów zgodnie z wymogami unijnymi.

– Teraz bardzo dokładnie przeanalizujemy wyniki konsultacji, przeprowadzimy bardzo szczegółowe analizy i przygotujemy materiał pod obrady radnych. Wyniki konsultacji będą jednym z najważniejszych wyznaczników decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej dla mieszkańców metody obliczania opłat – zapewnia prezydent.

W ankietach mieszkańcy mogli wskazywać jeden z czterech sposobów naliczania opłat. Wyniki konsultacji są następujące:
• od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (48,68%)
• od ilości zużytej wody w danej nieruchomości (16,04%)
• od powierzchni lokalu mieszkalnego (5%)
• od gospodarstwa domowego (29,66%)


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj