Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie oraz Krakowski Holding Komunalny SA podpisały list intencyjny z PKN Orlen zakładający współpracę na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego oraz zasilanych wodorem pojazdów używanych do wykonywania zadań własnych gminy.

W ramach współpracy podjęte zostaną działania związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury oraz logistyki dostaw, w tym zorganizowanie miejsc tankowania autobusów zasilanych wodorem.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie na pierwszym etapie rozwoju technologii wodorowej będzie miała ona największe znaczenie w transporcie publicznym i towarowym. Dlatego już dziś podejmujemy działania, które pozwolą nam z jednej strony na zajęcie dobrej pozycji konkurencyjnej, z drugiej zaś dadzą możliwość samodzielnego rozwijania technologii. List intencyjny podpisany z krakowskimi spółkami przełoży się korzystnie na jakość środowiska w mieście, a jednocześnie pozwoli na rozbudowę własnego know-how w obszarze paliwa wodorowego – powiedział Józef Węgrecki z zarządu PKN Orlen.

Współpraca z PKN Orlen umożliwi powstanie na terenie Małopolski miejsc do tankowania autobusów zasilanych wodorem i pozwoli przetestować krakowskiemu przewoźnikowi to rozwiązanie w regularnym ruchu.

– Naszym celem jest systematyczne zwiększanie udziału bezemisyjnych oraz niskoemisyjnych pojazdów we flocie autobusowej. Dlatego sześć lat temu zdecydowaliśmy się na uruchomienie w Krakowie pierwszej w Polsce regularnej linii obsługiwanej wyłącznie autobusami elektrycznymi. Dzisiaj w naszym mieście kursuje 28 autobusów elektrycznych oraz 34 autobusy hybrydowe. W przyszłym roku do Krakowa trafi kolejnych 50 autobusów elektrycznych. Podpisany list intencyjny sprawi, że coraz bardziej realne staje się wprowadzenie kolejnego przyjaznego dla środowiska rozwiązania, którym jest zasilanie wodorowe – mówi Rafał Świerczyński, prezes krakowsgiego MPK.

Czytaj więcej

Skomentuj